Cerere de chemare în judecată.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul ................. (numele și prenumele reclamantului, reclamantei sau reclamanților), domiciliat în ............. (localitatea în care domiciliază reclamantul) județul ............., str. ................., nr. .... etajul .... apart. ...... în calitate de ................... (calitatea reclamantului, numai atunci când nu stă în judecată în nume propriu - mandatar, tutore etc. În acest caz el este obligat să depună, odată cu acțiunea, copii legalizate de pe înscrisul doveditor al calității sale), chem în judecată și personal la interogatoriu (mențiunea "și personal la interogatoriu" nu va fi inserată în acțiune decât dacă reclamantul înțelege și poate să se servească de acest mijloc de probă. Dacă pârâtul chemat la interogatoriu este o persoană juridică, reclamantul trebuie să depună în scris, odată cu acțiunea, interogatoriul pe care înțelege să i-l ia), pe ................... (numele și prenumele pârâtului, pârâtei sau pârâților), domiciliat în localitatea ..........., județul ......... str. ............ nr. .... etajul .... apart. ..... în calitate de ............. (calitatea pârâtului numai atunci când nu stă în judecată în nume propriu - mandatar, tutore etc.), pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să ...........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...