Cerere de revizuire în materie penală (model 2)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul (a) 1. ................., CNP..............., domiciliat (ă) în............. în calitate de........... (inculpat (ă), parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente), în dosarul penal nr. . . . . . . al . . . . . , în care s-a pronunțat sentința penală nr. . . . . din . . . . . . . . , formulez

CERERE DE REVIZUIRE 3.

a acestei hotărâri prin care:

- în baza art. . . . . . . . ., am fost condamnat(ă) la . . . . . . . . . . . și obligat(ă) la plata sumei de . . . . . . . . lei despăgubiri civile către partea civilă . . . . . . . . . ; sau

- în baza art. . . . . . . . ., inculpatul(a) a fost achitat(ă) de infracțiunea prevăzută de art. . . . . . . . . .; sau

- în baza art. . . . . . . . , s-a încetat procesul penal împotriva inculpatului(ei) pentru infracțiunea prevăzute și pedepsită de art. . . . . . . . . .

Până la rezolvarea acestei cereri de revizuire, vă rog să dispuneți suspendarea executării hotărârii. 4.

Motivele cererii:

În fapt, prin hotărârea și în baza textelor citate, instanța a hotărât 5. :

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...