Cerere de suspendare a executării hotărârilor penale.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata... (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de contestator/recurent/revizuent/petent - condamnat în cauza penală obiect al dosarului penal nr.... din data... aflat pe rolul Judecătoriei.../Tribunalului.../Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, formulez, în baza art. 430 C. proc. pen./art. 441 C. proc. pen./art. 460 C. proc. pen./art. 469 alin. (2) C. proc. pen.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...