Cerere de anulare ori de reducere a amenzii.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE/DOAMNA PREȘEDINTE ,

Subsemnatul (a).............., CNP.............., domiciliat (ă) în.............., în calitate de........, în dosarul penal nr........, în temeiul art. 284 C. proc. pen., în termenul legal de 10 zile de la comunica

ANULAREA/ REDUCEREA AMENZII JUDICIARE ,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...