Cerere de divorț.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata(ul) ..........., domiciliat(ă) în .............., chem în judecată pe soțul(ia) meu(a) ............., domiciliat(ă) în ............, pentru

DIVORȚ

urmând ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanța să hotărască:

a) în baza art. 373 lit. b și art. 379 alin. 1 Cod civil., desfacerea căsătoriei înregistrată sub nr. ......... din ......... la ......... din vina exclusiva a pârâtului.

b) în baza art. 398 alin. 1 Cod civil, să-mi fie încredințat spre creștere și educare copilul minor .........., născut la data de .........., conform certificatului de naștere nr. ......... înregistrat la ..........

c) în baza art 402 Cod civil, obligarea pârâtului(ei) să contribuie la cheltuielile de creștere, învățătură, educare și pregătire profesională a copilului, potrivit dispozițiilor art. 529 cod civil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...