Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța(1) . . . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (3) . . . . . ,

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (4) / pârâții (5) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având CNP . . . . . . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate nulitatea absolută a căsătoriei dintre mine și pârât/ a căsătoriei încheiate între pârâți, la data de . . . . ., înregistrată în registrul de stare civilă al localității . . . . ., sub nr . . . . ., din data de . . . . . . . . . . . . .

De asemenea, în mod accesoriu, solicităm instanței (6) :

- să stabilească modul de exercitare a autorității părintești cu privire la minorul/minorii . . . . . . . . . . . . . , rezultați din căsătorie, să stabilească locuința acestuia la . . . . . și să oblige pârâtul la o pensie de întreținere în cuantum de . . . . . . . . . . . .;

- să constate buna mea credință la încheierea căsătoriei;

- să oblige pârâtul să-mi achite o pensie de întreținere în cuantum de . . . . .;

- să lichideze regimul matrimonial, respectiv regimul . . . . ., privind următoarele bunuri . . . . ., prin atribuirea lor, după cum urmează . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...