Cerere de rectificare a datei morții.


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Instanța (1) . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume . . . . ., prenume . . . . .)/reprezentat prin avocat (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

Subscrisa (6) (denumirea . . . . .), cu sediul (7) în . . . . ., cu sediul procesual ales (8) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (9) /prin reprezentant (10) (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin consilier juridic (nume . . . . ., prenume . . . . .)/prin avocat (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul (12) (nume . . . . ., prenume . . . . .), cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . ., formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună rectificarea datei morții prezumate a numitului din hotărârea judecătorească nr . . . . . pronunțată în dosarul nr . . . . ./ . . . . ./ . . . . . al Judecătoriei . . . . .,pentru că s-a trecut data morții ca fiind . . . . . în loc de . . . . .

În fapt, arătăm că prin hotărârea citată, instanța a stabilit că la data de . . . . . . . . . a decedat . . . . . . . . . . . . , deși data reală este . . . . . . . . . . . . . . . (14) ,

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 52 C. civ. și...... (15)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...