Acțiune în revendicare imobiliară (model 2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul (1) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (2) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (3) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ./prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . , având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâtul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . .,

sau

în contradictoriu cu intimata . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

CERERE DE REVENDICARE IMOBILIARĂ

prin care solicităm obligarea pârâtului să ne restituie bunul aflat în proprietatea noastră și deținut de acesta fără drept, respectiv imobilul (16) . . . .

sau

prin care solicităm obligarea pârâtului la plata sumei de . . . . , reprezentând despăgubiri pentru bunul aflat în proprietatea noastră și deținut de acesta fără drept, care a pierit din culpa pârâtului/ a fost înstrăinat. (17)

De asemenea, solicităm și obligarea pârâtului la restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea acestuia. (18)

În fapt, arătăm că . . . . . (19)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...