Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . , având următoarele date de contact personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . ./prin avocat . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact, chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ., pentru a dispune

ANULAREA . . . . . . . . . . . . . . . . .

(actului juridic: contractului de vânzare-cumpărare/ contractului de schimb/ contractului de locațiune, etc. ) autentificat sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . (sau sub semnătură privată) și să obligați pe pârât(ă) să-mi restituie bunul (bunurile) vândut(e) sau prețul.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...