Cerere de executare silită prin poprire


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Domnule executor judecătoresc,

Subsemnatul(a)/Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /(adresa completă) ...................... CNP/CUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……., înregistrată la ....................... sub nr. J.........../............/..............., cod IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon . . . . . , fax. . . . . . , email . . . . . . , reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .având CNP . . . . . . . . . . . . , C. I. seria . . . . , nr. . . . . , emis de  . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de creditor, vă adresez prezenta:

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...