Cerere de suspendare a executării - în faza contestației în anulare


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța . . . . . . . . .  (1) .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) /Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având CNP/CUI . . . . . . . . , domiciliat(ă)/cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , personal/prin mandatar / prin reprezentant legal / prin reprezentant judiciar . . . . . . . / prin reprezentant . . . . . . . . . . (2) , prin consilier juridic . . . . . . . . . . . / prin avocat . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . ., în calitate de contestator în dosarul nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . , intimat(ă) fiind domiciliat(ă) în /cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . ., formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTĂRII HOTĂRÂRII

nr. . . . . . / . . . .  pronunțată de  . . . . . .  până la soluționarea contestației în anularea acesteia, înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . cu termen de judecată la data de . . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...