Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Domnule Președinte (1),

Subsemnatul/Subscrisa....., cu domiciliul/sediul în....., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr......, cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar....., adresă electronică....., număr de telefon/fax....., în calitate de debitor (2), formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE PROVIZORIE A EXECUTĂRILOR SILITE (3)

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...