Cerere de executare silită (model 2)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Biroul executorului judecătoresc (1) . . . . .

Domnule Executor Judecătoresc,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . , personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . , în calitate de creditor. . . . ,

sau

Subscrisa (3) . . . . . . . . . . . . . . . . , prin reprezentant (4) . . . . . . . . . . . . . /prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., în calitate de creditor (5) . . . . ., formulăm

CERERE DE PUNERE ÎN EXECUTARE SILITĂ

a titlului executoriu reprezentat de (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . împotriva debitorului (7) . . . . . . . . . . . . . cu domiciliul în. . . . . , identificat prin C.I. seria . . nr. . . . , emis de . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . nr. . . . , emis de . . . . , CNP . . . . . . . . . . .

sau

împotriva debitoarei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CUI . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . ., prin reprezentant (8) . . . . . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...