Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune parțială.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . ., pârât în procesul ce formează obiectul dosarului nr. . . . . . . . . . . . . . . ., aflat pe rolul acestei instanțe, cu termen de judecată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . chem în garanție și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța, în cazul în care veți admite acțiunea principală, să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . . . lei ce reprezintă prețul plătit de mine în contractul de vânzare-cumpărare încheiat între mine și cel chemat în garantie la data de . . . . . . . . . . . și având drept obiect terenul a cărui revendicare face obiectul acțiunii principale, valoarea fructelor a căror restituire mi-o cere reclamantul din acțiunea principală și despăgubirile ce mi se cuvin pentru repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evicțiunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...