Acțiune în rezoluțiunea unui contract.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul. . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați rezoluțiunea contractul autentificat de . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . din . . . . . . . . , prin care subsemnatul am vândut pârâtului imobilul proprietatea mea din . . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . nr. topografic . . . . . . să-l obligați pe pârât să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . cu titlu de daune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...