Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu gratuit.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . . și pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați inopozabilitatea față de subsemnatul a donației făcute de către primul pârât, celui de-al doilea, prin actul autentificat sub nr. . . . . . . din . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...