Acțiune oblică.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . în numele debitorului meu . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . pentru:

1) revendicarea imobilului casă, situat în . . . . . . . . în valoare de . . . . . . lei;

2) rezoluținea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr . . . . . . . . din . . . . . . . de Notariatul de Stat . . . . . . . și obligarea sa la restituirea bunului vândut;

3) rezilierea contractului de închiriere nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . , evacuarea sa din imobil și plata sumei de . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând chiria restantă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...