Repausuri periodice | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă -
CAPITOLUL II
Repausuri periodice Derogări (1)

Art. 133. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă. Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Pauza de masă și repausul zilnic

Art. 134. - Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauză de masă și la alte pauze, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

(3) Pauzele, cu excepția dispozițiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil și din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. Reviste (1)

Art. 135. - Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. Reviste (1)

(2) Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Art. 136. - Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Muncă în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul pe altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă. Jurisprudență

(2) Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în cadrul programului de muncă în schimburi.

SECȚIUNEA a 2-a
Repausul săptămânal

Art. 137. - Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În situația prevăzută la alin. (2) salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) În situații de excepție zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților. Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Salariații al căror repaus săptămânal se acordă în condițiile alin. (4) au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2). Jurisprudență

Art. 138. - Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor unității, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări. Reviste (1)

(2) Salariații al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condițiile alin. (1) au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2). Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a
Sărbătorile legale

Art. 139. - Jurisprudență, Reviste (24), Comentarii expert (1)

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (18)

- 1 și 2 ianuarie;

- prima și a doua zi de Paști;

- 1 mai;

- prima și a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 1 decembrie;

- prima și a doua zi de Crăciun;

- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 140. - Jurisprudență, Reviste (3)

Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitățile sanitare și pentru cele de alimentație publică, în scopul asigurării asistenței sanitare și, respectiv, al aprovizionării populației cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie.

Art. 141. - Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (2)

Prevederile art. 139 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 142. - Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(1) Salariaților care lucrează în unitățile prevăzute la art. 140, precum și la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 143. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili și alte zile libere.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Alte zile libere - Costel Gilca
Legiuitorul creează doar posibilitatea ca părțile să stabilească și alte zile libere specifice sectorului în care lucrează prin negocieri între angajator și salariați/reprezentanții salariaților și includerea acestora în contractul colectiv de muncă.
Deși legiuitorul precizează că prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili și alte zile libere, nimic nu împiedică însă ca aceste zile libere, în sectorul privat, să fie stabilite și prin alte documente, cu respectarea drepturilor salariaților (plata drepturilor salariale).
[ Mai mult... ]

C O M U N I C A T Î.C.C.J. - interpertarea art. 134 alin. (1) din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Compensarea muncii în zilele de sărbătoare legală - Costel Gilca
Salariații cărora nu li se poate acorda zilele libere legale datorită specificului activității, legiuitorul prevede că aceștia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Cum legiuitorul nu precizează dacă este vorba de 30 de zile calendaristice sau lucrătoare, în ceea ce ne privește apreciem că aceste zile sunt calendaristice.
Cel de-al doilea alineat al acestui articol prevede situația de excepție în care din motive justificate nu se poate acorda timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
[ Mai mult... ]

Excepții - Costel Gilca
Având în vedere specificul activității economice desfășurate, care nu permite întreruperea activității, fără costuri mari pentru reluarea acesteia, legiuitorul a permis ca în aceste unități, pentru locurile de muncă necesare pentru menținerea activității, zilele de sărbătoare legală să nu fie acordate persoanelor implicate în procesul de producție.
Acesta nu înseamnă că aceste persoane nu vor avea zile libere, ci doar că zilele libere nu vor fi acordate în zilele de sărbătoare religioasă sau legală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    Centrul comercial Mall din Constanța este deschis de luni până duminică între orele 10:00 și 22:00. Toți operatorii economici din cadrul centrului comercial au obligația să respecte același program, astfel încât magazinele, cafenelele și supermarketurile sunt deschise, fără pauză în intervalul orar menționat. Mai mult, pe durata verii fluxul de clienți fiind foarte mare, magazinele, cafenelele și supermarketurile din Mall au interesul să fie deschise cât mai mult în acest interval orar. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica Legea nr. 97/2015 (M.Of. nr. 316 din 8 mai 2015)]. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală aactivității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, situație în care salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă art. 137 alin. (1) - (3) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica Legea nr. 97/2015 (M.Of. nr. 316 din 8 mai 2015)]. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală aactivității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, situație în care salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă art. 137 alin. (1) - (3) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica Legea nr. 97/2015 (M.Of. nr. 316 din 8 mai 2015)]. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală aactivității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, situație în care salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă art. 137 alin. (1) - (3) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica Legea nr. 97/2015 (M.Of. nr. 316 din 8 mai 2015)]. În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală aactivității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern, situație în care salariații sunt îndreptățiți să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă art. 137 alin. (1) - (3) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Reviste:
Pledoarie... pentru odihnă
Zile de sărbători legale - imposibilitatea întreruperii activității // Public holidays - the impossibility of ceasing work activity
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detașat
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
Ce trebuie să cunoaștem despre orele suplimentare?
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
25. Decizia nr. 22 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 18/2015
Decizia ÎCCJ privind desfășurarea activității în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbatoare legală
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii raportat la art. 8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă fapta angajatorului de a desfășura activități de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din același cod, atunci când angajatorul și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de art. 142 din acest act normativ
;
se încarcă...