Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
CAPITOLUL V
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia Comentarii expert (3)

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (4)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 174. - Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cadrul legal național: cele două reglementări în materie - Horatiu Sasu
În cazul transferului total sau parțial al dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale emise de o societate (comercială), indiferent de forma de proprietate - în fond, o formă a restructurării -, avem două reglementări legale, la care vom face referire în comentariile de la acest capitol:
a) art. 173-174 din Codul muncii
[ Mai mult... ]

Câmpul de aplicare a prevederilor Codului muncii referitoare la transferul întreprinderii - Horatiu Sasu
Din economia textului Codului muncii nu rezultă câmpul material de aplicare al acestor dispoziții. Astfel, dispozițiile articolului 173 din Codul muncii sunt aplicabile doar în cazul societăților comerciale și doar în situația întreprinderilor particulare sau și în alte situații? Având în vedere bogata jurisprudență europeană, precum și dispozițiile directivei 2001/23/ CE, directiva care fructifică aceste dezvoltări jurisprudențiale, considerăm că acestea pot sta la baza fie a modificării textului Codului muncii (ceea ce este de dorit), fie acestea pot constitui o sursă de inspirație pentru judecătorii români însărcinați cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor articolelor 173-174 din Codul muncii. Astfel, directiva, preluând jurisprudența Curții de la Luxembourg precizează că dispozițiile acesteia sunt aplicabile atât în cazul întreprinderilor private, cât și în cazul celor publice, indiferent dacă urmează sau nu un scop lucrativ (Hotărârea din 19 mai 1992 a Curții de justiție a comunității europene, Redmond Stichting, C-29/91 , Rec., pag. 1-3189).
La rândul său, Legea 67/2006 nu face distincție, în art. 4 lit. d) între forma de organizare a cedentului sau cesionarului.
[ Mai mult... ]

Efect obligatoriu: protecția salariaților - Horatiu Sasu
Unele probleme juridice sunt ridicate de art. 8 din Legea nr. 67/2006. Astfel, „în cazul în care transferul implică o modificare substanțială a condițiilor de muncă în detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului individual de muncă".
Formularea legiuitorului este neclară. In mod evident, modificarea unilaterală a condițiilor de muncă este nelegală. Salariatul ar putea acționa în instanță cesionarul arătând că, în urma transferului, condițiile de muncă s-au modificat substanțial în raport cu cele la care consimțise prin încheierea contractului individual de muncă (Rentrop&Straton, Raporturile de munca și rezolvarea conflictelor cu angajații, 2006, pag. T 45/002).
[ Mai mult... ]

Efectele transferului asupra contractelor individuale de muncă - Horatiu Sasu
Noul proprietar preia contractele individuale de muncă în condițiile în care ele au fost negociate și încheiate cu salariații de către cedent (proprietarul anterior). Mai mult, drepturile și obligațiile salariaților nu pot fi modificate pe întreaga durată a contractului colectiv de muncă ale cărui efecte sunt în derulare la data efectuării transferului dreptului de proprietate (Ion Traian Ștefănescu, Tratat de Dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 578-579).
Dacă totuși se fac modificări prin acordul părților – permise de art. 9 alin. (2) din Legea 67/2006 - opinăm că în toate cazurile, modificările aduse contractului colectiv trebuie făcute în scris, semnate de părțile contractante, în condițiile legii (Monna-Lisa Belu Magdo, Conflictele colective și individuale de muncă, Editura All Beck, București, 2001, pag. 64).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Reviste:
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene privind protecța salariaților în cazul transferului de întreprindere
Transferul întreprinderii, al unei unități sau al unor părți ale acestora
Transfer de întreprindere. Bonus anual prevăzut în contractul colectiv de muncă. Natura juridică. Discriminare
Transferul colectiv al salariaților la un nou angajator - ce informații trebuie să știm? (I)
Transferul colectiv al salariaților la un nou angajator - ce informații trebuie să știm? (II)
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Interdicții privind concedierea salariaților
Clauzele obligatorii ale contractului individual de muncă
Drepturile salariatului - care sunt acestea și ce aspecte importante trebuie să reținem?
;
se încarcă...