Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social -
CAPITOLUL IV
Patronatul

Art. 227. - Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Art. 228. - Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor acestora sunt reglementate prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Patronatul. Definiție - Costel Gilca
Acest articol definește noțiunea de patronat precizând că patronatul este persoana juridică de drept privat constituită din acele persoane fizice sau juridice care angajează forță de muncă, organizație autonomă, fără caracter politic și fără scop patrimonial.
O primă observație vizează tehnica legislativă, și anume este inadmisibil ca definiția noțiunii de angajator să se regăsească în Codul muncii, iar reglementarea organizațiilor patronale să se regăsească în LDS (art. 54 – art. 74 LDS).
[ Mai mult... ]

Reglementarea legală a patronatelor - Costel Gilca
După ce articolul 227 din Codul muncii a definit noțiunea de patronat, noțiune care nu este definită de LDS, acest articol trimite utilizatorul legii la LDS, alt act normativ, care reglementează constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor patronatelor.
Apreciem ca inadmisibilă această tehnică legislativă, de aceea, de lege ferenda, propunem inserarea într-un singur act normativ a dispozițiilor privind constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor patronatelor.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin Legea nr. 40/2011 a fost abrogată marea majoritate a textelor din Codul muncii privind patronatele a căror organizare și funcționare se realizează în temeiul Titlului III Organizații patronale din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 
    Conținutul modificat al art. 227 din Cod reproduce întocmai dispozițiile fostului art. 231 Codul muncii care definea patronatele, completându-l doar cu sintagma „în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică: 
    Conducerea societății Cablul SRL, societate care deține două fabrici producătoare de cablaje auto, ar dori să realizeze implementarea unui sistem de salarizare în acord, salariile fiind calculate în funcție de rezultatele muncii operatorilor, deoarece s-a constatat că sistemul de salarizare în regie nu încurajează productivitatea, salariații având salariile garantate în raport cu timpul lucrat chiar și în situația în care lucrează într-un ritm foarte lent, cu multe rebuturi. Având în vedere faptul că implementarea unui astfel de sistem de salarizare la nivelul unității ar putea să defavorizeze societatea Cablul SRL pe piața muncii în raport cu alți angajatori din domeniu care folosesc sistemul de salarizare în regie, conducerea societății are în vedere posibilitatea promovării intereselor sale prin intermediul unei organizații patronale, cunoscând faptul că mai sunt angajatori din domeniul producției de cablaje care ar prefera implementarea unui astfel de sistem. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

[ Mai mult... ]


Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin Legea nr. 40/2011 a fost abrogată marea majoritate a textelor din Codul muncii privind patronatele a căror organizare și funcționare se realizează în temeiul Titlului III Organizații patronale din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 
    Conținutul modificat al art. 227 din Cod reproduce întocmai dispozițiile fostului art. 231 Codul muncii care definea patronatele, completându-l doar cu sintagma „în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Codul muncii - Art. 227. Noțiunea de patronat (comentariu)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...