Norma de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Timpul de muncă -
SECȚIUNEA a 4-a

Norma de muncă

Art. 129. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operațiunilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condițiile unor procese tehnologice și de muncă determinate. Norma de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfășurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă.

Art. 130. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Norma de muncă se exprimă, în funcție de caracteristicile procesului de producție sau de alte activități ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producție, norme de personal, sferă de atribuții sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activități. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 131. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați.

Art. 132. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților. Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Câmpul de aplicare a normei de muncă - Costel Gilca
Deși pare o aplicare a principiului fundamental al egalității de tratament, acest articol este unul destul de confuz cu privire la aplicarea normării muncii tuturor categoriilor de salariați, deoarece nu este posibil ca normarea muncii să vizeze chiar toate categoriile de personal, iar în al doilea rând, admițând că este posibilă normarea tuturor categoriilor de personal, s-ar fi impus precizarea în funcție de caracteristicile specifice fiecărei categorii în parte, pentru a se putea observa că nu există o singură normare pentru toți salariații din unitate, o normare unitară care se aplică tuturor, ci normarea se realizează în funcție de caracteristicile funcțiilor îndeplinite de salariați.
Legiuitorul, prin acest articol, a dorit să precizeze doar că principiul normării muncii se aplică tuturor salariaților, angajatorul fiind obligat să normeze norma tuturor salariaților, în măsura în care este posibil, însă în raport cu elementele concrete ale postului.
[ Mai mult... ]

Conținutul normei de muncă - Costel Gilca
Norma de muncă se poate exprima sub forma de normă de timp, normă de producție, normă de personal, normă de deservire sau sferă de atribuții. Menționăm, acest articol este preluat din art. 11 alin. (2) din Legea nr. 57 din 1 noiembrie 1974 retribuirii după cantitatea si calitatea muncii.
Norma de timp (Nt) – reprezintă durata de timp ce se stabilește unui executant individual sau unui colectiv de executanți de calificarea corespunzătoare având o intensitate a lucrului normală în condiții tehnico-organizatorice precizate pentru realizarea unei unități de măsură a lucrării sau sarcinii de muncă.
[ Mai mult... ]

Corelație legală cu privire la consultare - Horatiu Sasu
Opinăm că în materia consultării se aplică dispozițiile Legii 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajaților; dispozițiile sunt neclare în ce privește termenele, dar procedura de consultare trebuie efectuată conform acestei legi. [ Mai mult... ]

Decizii posibile ale instanțelor în caz de normă de muncă excesivă - Horatiu Sasu
Într-un caz, s-a arătat că: „potrivit dispozițiilor C. muncii, angajatorul trebuie să stabilească normele de muncă în asemenea mod încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului care să nu ducă la oboseala excesivă a salariaților.
În acest sens, este relevant și faptul că, din contractul de muncă și din actele dosarului, reiese că, anterior, activitatea desfășurată de salariați era în regie și nu în acord, ceea ce exprimă aspecte esențiale ale contractului de muncă, respectiv felul muncii și salariul Aceasta în condițiile în care conducerea intimatei a impus realizarea unui număr de 12.000 pantaloni pe zi de salariat, ceea ce presupune un volum și o intensitate a muncii foarte ridicată – situații care au creat tensiuni la locul de muncă unde își desfășura activitatea contestatoarea ca responsabil de producție, funcție în care nu a fost învestită legal și pentru care într-adevăr nu exista fișa postului în raport de care să se stabilească o pretinsă nerespectare a atribuțiilor sale de serviciu, fiind de observat și faptul că funcția în care a fost angajată contestatoarea prin contractul de muncă era cea de operator la călcătorie” (C.A. Ploiești, secț. conflicte de muncă și asigurări sociale, dec. nr. 455/2005).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 132.  
    Prin forma actuală a textului de lege au fost înlăturați din procesul decizional privind elaborarea normelor de muncă reprezentanții salariaților, aceștia neputând exprima decât un aviz consultativ referitor la conținutul normelor de muncă elaborate de angajator. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

(1) Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului ori, după caz, al reprezentanților salariaților.

(11) În cazul unui dezacord cu privire la normele de muncă, părțile vor apela la arbitrajul unui terț ales de comun acord.

(2) În situația în care normele de muncă nu mai corespund condițiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă, acestea vor fi supuse unei reexaminări.

(3) Procedura de reexaminare, precum și situațiile concrete în care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Normarea muncii salariaților. Stabilirea prin lege a sferei de atribuții corespunzătoare postului. Cuantificarea cantitativă și calitativă a atribuțiilor în funcție de specificul activității normate/Norming the employees' workload. Setting the job-specific scope of duties, according to the law. Quantitative and qualitative quantification of duties depending on the specifics of the normalized activity
Codul muncii - Art. 129. Norma de muncă. Noțiune (comentariu)
Digitalizare și automatizare. Obligația angajatorilor de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice pentru elaborarea normelor de muncă de către salariați
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2020
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Studiu comparativ al ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea a IV-a)
Reprezentanții salariaților
Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentanților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...