Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Timpul de muncă -
SECȚIUNEA a 2-a
Munca suplimentară Comentarii expert (1)

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 121. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 122. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Jurisprudență

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. Doctrină (1), Comentarii expert (4)

Art. 123. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

Art. 124. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordul privind orele suplimentare poate fi inserat în contractul individual de muncă? - Horatiu Sasu
Curtea de Justiție a Comunităților Europene a stabilit că o clauză care stabilește că salariatul este obligat să presteze ore suplimentare la solicitarea angajatorului reprezintă un element esențial al contractului de muncă și trebuie adus la cunoștința salariatului în scris. Odată introdusă o astfel de clauză în contractul individual de muncă (în sensul că orele suplimentare trebuie prestate ATUNCI CÂND ANGAJATORUL DECIDE) reprezintă acordul de voință al părților în acest sens – a arătat Curtea (Cauza c-350/99, Wolfgang Large și Georg Schunemann GmbH).. Menționăm această speță de ajutor la negocierea și încheierea unui contract de muncă în condițiile în care deciziile Curții constituie izvoare ale dreptului comunitar în virtutea îndrumărilor obligatorii pe care le cuprind cu privire la interpretarea și aplicarea dreptului comunitar. [ Mai mult... ]

Compensarea muncii suplimentare - Costel Gilca
În vederea refacerii organismului salariatului, legiuitorul stabilește că munca suplimentară se compensează, ca regulă cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice.
Așadar, prima opțiune a legiuitorului este aceea de a acorda salariaților timp liber compensatoriu și nu plata acestor ore, chiar dacă uneori, presat fiind de nevoile financiare, salariatul este tentat să accepte sumele de bani.
[ Mai mult... ]

Efectuarea muncii suplimentare - Costel Gilca
Munca suplimentară nu se poate face în afara limitelor timpului de muncă stabilit prin lege decât în situații de excepție, precum cazul de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.
Fixarea de legiuitor a acestor limite ale timpului de muncă au ca finalitate păstrarea forței de muncă în general și a sănătății și securității salariaților în special.
[ Mai mult... ]

Interdicția muncii suplimentare - Costel Gilca
Textul este extrem de clar și imperativ și anume tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă suplimentară indiferent de motiv.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 383, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Nu se poate susține că salariata presta în medie 12 ore suplimentare pe săptămână, în condițiile în care, din probele administrate, nu rezultă că aceasta desfășura în mod constant o activitate peste programul normal de lucru, în alte perioade decât cele ce pot fi asociate organizării evenimentelor menționate de angajator. 
    Modalitatea în care raporturile de muncă s-au derulat a fost de natură să afecteze situația profesională a reclamantei și drepturile sale în calitate de salariat, în condițiile în care angajatorul nu a ținut o evidență corectă a orelor de muncă, așa încât reclamanta a fost în imposibilitatea de a beneficia de o remunerare corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Astfel, munca suplimentară este definită de art. 120 Codul muncii ca o„muncă prestată” ceea ce este diferit de simpla rămânere la dispoziția angajatorului fără prestarea muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
16. Timp de lucru și timp de odihnă. Perioadă petrecută de salariat în cadrul unității, la dispoziția angajatorului
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe
STUDIU DE CAZ: Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariatul său
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Reflecții privind contractul cu fracțiune de normă
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Munca suplimentară. Condiția inițiativei angajatorului pentru prestarea orelor suplimentare de către salariat // Overtime work. The condition of the employer‘s initiative of demanding overtime work by the employee
Probleme practice privind determinarea timpului de lucru și a muncii suplimentare în cazul lucrătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor de societăți // Practical issues relating to the determination of working time and of overtime work in the case of employees working within groups of companies
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...