Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Durata timpului de muncă SECȚIUNEA a 3 a Munca de noapte

TITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă - CAPITOLUL I Timpul de muncă -
SECȚIUNEA a 2-a
Munca suplimentară Comentarii expert (1)

Art. 120. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (25), Reviste (11), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (7), Reviste (3)

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 121. - Practică judiciară (13), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (3)

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Practică judiciară (2), Comentarii expert (1)

Art. 122. - Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (25), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. Jurisprudență (3), Practică judiciară (11), Reviste (6), Doctrină (1)

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Practică judiciară (1)

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. Doctrină (1)

Art. 123. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (23), Reviste (9), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (5)

(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (4), Doctrină (1)

Art. 124. - Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...