Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL IX
Munca la domiciliu Referințe (1), Reviste (1)

Art. 108. - Jurisprudență, Reviste (13), Comentarii expert (1)

(1) Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru. Reviste (3)

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 109. - Reviste (4), Comentarii expert (1)

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: Doctrină (2)

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; Doctrină (1)

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului; Reviste (2)

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează. Reviste (1)

Art. 110. - Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Prin contractele colective de muncă și/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu, în conformitate cu legislația în vigoare. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Drepturile salariaților la domiciliu - Costel Gilca
Fiind în fața unui contract individual de muncă, chiar dacă are specificul privind locul muncii, și anume aceasta urmează să se presteze la domiciliul salariatului, toate dispozițiile prevăzute de lege, contractul colectiv de muncă aplicabil sectorului de activitate în care activează salariatul este aplicabil și în această situație.
În ceea ce ne privește apreciem că sintagma corectă este cea de contract colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate/sector după caz, și nu sintagma „aplicabil salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului”, deoarece este posibil să nu existe angajați la sediul angajatorului.
[ Mai mult... ]

Forma contractului de muncă la domiciliu - Costel Gilca
Contractul de muncă la domiciliu este specie a contractului individual de muncă ce are ca specific faptul că munca se desfășoară la domiciliul salariatului.
Fiind specie a contractului individual de muncă, acesta urmează să se încheie în formă scrisă, în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru salariat.
[ Mai mult... ]

Modificarea CIM în cazul salariaților care lucrează la domiciliu (I). Delegarea și detașarea - Horatiu Sasu
La fel ca în cazul oricărui alt contract de muncă, locul muncii – în acest caz la domiciliu – nu poate fi modificat ulterior decât cu acordul salariatului sau, unilateral, de către angajator, numai în cazurile expres prevăzute de lege (Sanda Ghimpu, Alex. Țiclea, Dreptul muncii, Ed. All-Beck, București, 2000, pag. 184). Cu toate acestea, trebuie să analizăm care dintre obligațiile salariaților “obișnuiți” se aplică salariatului cu munca la domiciliu.
Așa fiind,
[ Mai mult... ]

Modificarea CIM în cazul salariaților care lucrează la domiciliu (II). Trecerea temporară în altă muncă - Horatiu Sasu
Credem că este posibilă trecerea temporară în altă muncă pentru salariații care lucrează la domiciliu, în anumite condiții.
Trecerea temporară în altă muncă, în cadrul aceleiași unități constituie o modificare unilaterală a contractului de muncă, având drept efect faptul că salariatul îndeplinește, pe o perioadă determinată, o altă funcție sau meserie decât cea prevăzută în contract, sub condiția de a corespunde calificării sale profesionale (cu excepții prevăzute de lege) (A se vedea Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu, Ion Traian Ștefănescu, Dreptul muncii - Elemente fundamenta1e, Edit. Fundației "România de Mâine", București, 1994 - pag. 79; Șerban Beligrădeanu, Limitele dreptului unității de a dispune modificarea definitivă a contractului de muncă prin actul ei unilateral, în Revista Română de Drept, nr. 9-12/1989, pag. 47-61).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În actuala redactare a textului de lege completarea conținutului obligațional al muncii la domiciliu poate avea loc nu doar în baza clauzelor contractului colectiv de muncă, ci și a clauzelor contractului individual de muncă. 
    Comentariul nostru privind împrejurarea că nivelul drepturilor stabilit prin contractul colectiv de muncă iar în prezent și prin contractul individual de muncă trebuie să fie superior standardului normativ reglementat de lege rămâne în totalitate valabil (a se vedea Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, p. 543). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Între clauzele specifice facultative, mai pot fi menționate: clauza privind timpul de muncă (a se vedea și dispozițiile art. 110, art. 111 și art. 113 Codul muncii); clauza privind prestarea orelor suplimentare; clauza de punere la dispoziție aunor bunuri ale unității (locuință de serviciu, mașină, telefon mobil etc.); clauza de rambursare acheltuielilor profesionale ori clauza de indemnizație în caz de concediere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
întrebări și răspunsuri
Telemunca. Contextul apariției. Deosebiri față de munca la domiciliu // Teleworking. Context of occurrence. Differences compared to homework
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Tot ce trebuie să știi despre munca la domiciliu
Munca la domiciliu. Reglementări legislative, avantaje și dezavantaje
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 38/2019
Când este necesară munca la domiciliu și telemunca?(I)
Organizarea muncii pe perioada Stării de Urgență 2020
Inadmisibilitatea considerării unei "misiuni" efectuate de către salariat în temeiul unui contract individual "de muncă temporară" (art. 88 și urm. din Codul muncii, republicat) ca reprezentând o detașare (art. 45 și urm. din același cod)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...