Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Executarea contractului individual de muncă CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL III
Modificarea contractului individual de muncă Practică judiciară (1), Comentarii expert (1)

Art. 41. - Jurisprudență (10), Practică judiciară (114), Reviste (22), Doctrină (1), Comentarii expert (5), Hotărâri judecătorești

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Jurisprudență (7), Practică judiciară (66), Reviste (22), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (3), Comentarii expert (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (13), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

a) durata contractului; Practică judiciară (2), Reviste (2), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

b) locul muncii; Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

c) felul muncii; Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Comentarii expert (9), Caută hotărâri judecătorești

d) condițiile de muncă; Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

e) salariul; Practică judiciară (4), Reviste (3), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

f) timpul de muncă și timpul de odihnă. Reviste (1), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 42. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (33), Reviste (11), Comentarii expert (2)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Practică judiciară (3), Doctrină (1), Comentarii expert (7)

Art. 43. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (24), Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Comentarii expert (7)

Art. 44. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia. Practică judiciară (9), Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (4)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (3), Comentarii expert (5)

Art. 45. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (22), Reviste (12), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului. Comentarii expert (5)

Art. 46. - Practică judiciară (10), Reviste (3), Comentarii expert (3)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Derogări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (2)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni. Derogări (1), Reviste (1)

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (2)

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Practică judiciară (5), Reviste (2), Comentarii expert (6)

Art. 47. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (18), Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Practică judiciară (6), Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detașat. Practică judiciară (7), Reviste (2), Comentarii expert (2)

(3) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat. Practică judiciară (1)

(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește integral și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detașarea. Practică judiciară (5)

(5) În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu își îndeplinește obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) și (2), salariatul detașat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detașat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită a obligațiilor neîndeplinite. Practică judiciară (3)

Art. 48. - Jurisprudență (6), Practică judiciară (25), Reviste (17), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Comentarii expert (30)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...