Inspecția Muncii | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL X Inspecția Muncii Legislație conexă (3)

Art. 237. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă este supusă controlului Inspecției Muncii, ca organism specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 238. - Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Inspecția Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul București. Jurisprudență

Art. 239. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Înființarea și organizarea Inspecției Muncii sunt reglementate prin lege specială.

Art. 240. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncă vor completa registrul unic de control după efectuarea controlului.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Jurisdicția Inspecției Muncii - Costel Gilca
Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii este reglementată prin Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, precum și prin H.G. nr. 1377 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric.
Reiterăm aceeași critică în ceea ce privește tehnica legislativă, și anume este inadmisibil ca în Codul muncii să fie reglementate câteva elemente privind Inspecția Muncii, pentru ca în realitate Inspecția Muncii să fie reglementată printr-un act normativ special.
[ Mai mult... ]

Organizarea - Costel Gilca
Inspecția Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare județ și în municipiul București.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 573, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Registrul unic de control - Costel Gilca
Conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control „organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul”.
De la această dispoziție se derogă în mod expres prin dispozițiile acestui articol care prevede că cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncă vor completa registrul unic de control după efectuarea controlului.
[ Mai mult... ]

Reglemenatrea legală a Inspecției Muncii - Costel Gilca
Dispozițiile acestui articol sunt preluate în mod identic din dispozițiile art. 2 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 573, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Scop. În conformitate cu prevederile Codului muncii, Inspecția Muncii controlează aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. 
    Potrivit Regulamentului său de organizare și funcționare304, Inspecția Muncii are rol de coordonare și exercitare a activității de control în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale în unitățile din sectorul public, mixt, privat, precum și la alte categorii de angajatori. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2.Concepție perpetuată. Cu privire la preluarea prevederilor art. 238 Codul muncii în art. 132 din Legea nr. 62/2011 este limpede – încă odată, deoarece am mai arătat aceasta și la modificările aferente altor articole – că rămâne valabilă concepția privitoare la „cele trei cercuri concentrice” – legea, contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă, fiecare având în această ordine prevederi minimale pentru următorul act din enumerare. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 240. 
    Prin introducerea acestui text de lege s-a urmărit creșterea eficacității controlului privind modul și formele de încadrare ale salariaților prin facilitarea modalităților de realizare a controlului inopinat. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncă vor completa registrul unic de control după efectuarea controlului.

-

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Contractul individual de muncă
Timpul de muncă și timpul de odihnă
Salarizarea
Sănătatea și securitatea în muncă
Formarea profesională
Dialogul social
Contractele colective de muncă
Conflictele de muncă
Inspecția Muncii
Răspunderea juridică
Jurisdicția muncii
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legislație conexă :
Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
Ordonanța de urgență nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017
;
se încarcă...