Încetarea de drept a contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Concedierea

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA 1
Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art. 56. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: Derogări (1), Practică judiciară (4), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii; Referințe (1), Practică judiciară (5), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

c) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Derogări (2), Jurisprudență (10), Practică judiciară (36), Reviste (22), Doctrină (3), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă; Practică judiciară (8), Reviste (1), Comentarii expert (12), Caută hotărâri judecătorești

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare; Jurisprudență (2), Practică judiciară (16), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (13), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; Jurisprudență (2), Practică judiciară (5), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția; Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani. Practică judiciară (1), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c) -j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de 5 zile lucrătoare. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 57. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (12), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...