Greva | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conflictele de muncă -
CAPITOLUL II
Greva

Art. 233. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale.

Art. 234. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Greva reprezintă încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către salariați. Reviste (1)

(2) Participarea salariaților la grevă este liberă. Niciun salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile și pentru categoriile de salariați prevăzute expres de lege.

Art. 235. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Participarea la grevă, precum și organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligațiilor salariaților și nu pot avea drept consecință sancționarea disciplinară a salariaților greviști sau a organizatorilor grevei. Jurisprudență

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanșarea și desfășurarea grevei, procedurile prealabile declanșării grevei, suspendarea și încetarea grevei, precum și orice alte aspecte legate de grevă se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Greva. Definiție - Costel Gilca
Primul alineat încearcă o definire a grevei, definire pe care o regăsim de altfel și în art. 181 LDS.
Ambele încercări de definire sunt incomplete deoarece nu definesc încetarea grevei în raport cu scopul pe care aceasta îl urmărește, ci doar în raport cu prestarea muncii.
[ Mai mult... ]

Protecția greviștilor - Costel Gilca
Greva înseamnă, conform 234 din Codul muncii și art. 181 LDS, încetarea voluntară muncii, altfel spus salariații nu mai prestează muncă la care s-au angajat prin contractul individual de muncă.
După cum precizam, definiția este incompletă, deoarece încetarea prestării muncii trebuie să aibă ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime și legale, și nu simpla încetare fără nicio revendicare, sau cu revendicări de natură politică.
[ Mai mult... ]

Reglementarea legală a grevei - Costel Gilca
Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanșarea și desfășurarea grevei, procedurile prealabile declanșării grevei, suspendarea și încetarea grevei, precum și orice alte aspecte legate de grevă sunt reglementate prin art. 181 - art. 207 din LDS.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 571, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Scopul grevei - Costel Gilca
Acest articol nu face altceva decât să preia dispozițiile art. 43 alin. (1) din Constituție conform cărora „salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale”, ca tehnică legislativă este o preluare inutilă deoarece principiul constituțional este fundamental în respectarea acestui drept, astfel încât nu este nevoie să fie preluat.
Așadar, pentru apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale salariații au dreptul să înceteze colectiv munca, în condițiile legii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    După parcurgerea procedurii concilierii, părțile nu s-au înțeles asupra revendicărilor sindicatului referitoare la procentul de majorare salarială, cuantumul sporului pentru munca suplimentară și al sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică. În acest context, Sindicatul Liber al Berarilor ia în considerare posibilitatea declanșării grevei ca mijloc de presiune în negocierile sale cu angajatorul pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. [ Mai mult... ] 

.....
    Situație practică:  
    După parcurgerea procedurii concilierii, părțile nu s-au înțeles asupra revendicărilor sindicatului referitoare la procentul de majorare salarială, cuantumul sporului pentru munca suplimentară și al sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică. În acest context, Sindicatul Liber al Berarilor ia în considerare posibilitatea declanșării grevei ca mijloc de presiune în negocierile sale cu angajatorul pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. [ Mai mult... ] 
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Dacă am merge pe logica nejuridică, ce acondus la concluzia eliminării tuturor contractelor colective de muncă, ar trebui să aplicăm același raționament și în privința abrogării art. 234 din Codul muncii cu privire la patronate: aceasta înseamnă că dispar patronatele? E un nonsens evident. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    După parcurgerea procedurii concilierii, părțile nu s-au înțeles asupra revendicărilor sindicatului referitoare la procentul de majorare salarială, cuantumul sporului pentru munca suplimentară și al sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică. În acest context, Sindicatul Liber al Berarilor ia în considerare posibilitatea declanșării grevei ca mijloc de presiune în negocierile sale cu angajatorul pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. [ Mai mult... ] 

.....
    Libertatea grevei. Potrivit art. 191 alin. (1) din Legea dialogului social, republicată, „participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe”. Principiul libertății grevei funcționează și pe parcursul desfășurării acesteia. 
    Astfel, orice angajat are dreptul de a participa la grevă în mod liber, de a se retrage când dorește din rândul participanților la grevă sau de a refuza, atunci când este solicitat, să adere la un conflict colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Exercitarea dreptului la grevă (II)
Partenerii sociali - actori și regizori ai raporturilor de muncă
Soluționarea conflictelor de muncă. Dreptul la grevă
Răspunderea penală a aleșilor locali - tendințe de racordare la noile provocări legislative și jurisprudențiale
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Legea dialogului social - Art. 181. Noțiune (comentariu)
Plăți compensatorii. Izvorul acordării lor. Termenul și condițiile în care pot fi solicitate
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
;
se încarcă...