Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Salarizarea -
CAPITOLUL IV
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Art. 172. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor reglementa prin lege specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor - Costel Gilca
Fondul de garantare a salariilor a fost reglementat la nivelul României ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, astfel încât, pentru armonizarea acquis-ului comunitar, necesar integrării, a fost transpusă prin Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE) care abrogă Directiva 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 referitoare la protecția lucrătorilor salariați în caz de insolvabilitate a angajatorului, modificată prin Directiva 87/164/CEE a Consiliului modificată prin Directiva 2002/74/CE din 23 septembrie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului.
La nivel intern, protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului este reglementată prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin H.G. nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
;
se încarcă...