Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 5 a Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective SECȚIUNEA a 7 a Controlul și sancționarea concedierilor nelegale

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 6-a

Dreptul la preaviz

Art. 75. - Practică judiciară (101), Reviste (17), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3), Referințe în cărți (1)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (42), Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (5)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Practică judiciară (2), Reviste (3)

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 76. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (150), Reviste (35), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență (1), Practică judiciară (27), Reviste (3), Comentarii expert (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență (7), Practică judiciară (43), Reviste (11), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3)

b) durata preavizului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (32), Reviste (6), Doctrină (2)

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorități, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; Jurisprudență (4), Practică judiciară (32), Reviste (7), Comentarii expert (4)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Jurisprudență (4), Practică judiciară (39), Reviste (12), Comentarii expert (1)

Art. 77. - Admiteri hotărâri prealabile (2), Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (52), Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Practică judiciară (4), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...