Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 211. - Reviste (1), Comentarii expert (1)

Pentru asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, prin lege sunt reglementate modalitățile de consultări și dialog permanent între partenerii sociali.

Art. 212. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se stabilesc prin lege specială.

Art. 213. - Comentarii expert (1)

În cadrul ministerelor și prefecturilor funcționează, în condițiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între administrația publică, sindicate și patronat.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comisiile de dialog social - Costel Gilca
Legea dialogului social reglementează în art. 120 - 126 modalitatea de constituire și funcționare a comisiilor dialogului social a nivelul administrației publice centrale și la nivel teritorial.
Apreciem acest articol din Codul muncii ca fiind inutil din moment ce aceste comisii sunt oricum reglementate prin lege specială. Pledăm pentru inserarea LDS în corpul Codului muncii.
[ Mai mult... ]

Consiliul Economic și Social - Costel Gilca
Acest articol definește noțiunea de Consiliu Economic și Social, care este preluată în mod identic în dispozițiile art. 82 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, lege care reglementează și organizarea și funcționarea CES.
Apreciem ca fiind inadmisibilă și contrar legii privind tehnica legislativă ca o noțiune să fie definită prin două acte normative, din același domeniu (Codul muncii și Legea dialogului social).
[ Mai mult... ]

Scopul dialogului social - Costel Gilca
Conform celui de-al 7-lea considerent al Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, scopul dialogului social este acela de „a se promova încrederea reciprocă în cadrul întreprinderilor pentru a favoriza anticiparea riscului, pentru a face mai flexibilă organizarea muncii și pentru a facilita accesul lucrătorilor la formare în cadrul întreprinderii, menținând în același timp securitatea, pentru a-i conștientiza pe salariați cu privire la nevoile de adaptare, pentru a mări disponibilitatea salariaților de a iniția măsuri și acțiuni care le măresc capacitatea de reinserție profesională, de a promova implicarea salariaților în funcționarea și viitorul întreprinderii și pentru a-i mări competitivitatea.
Dialogul social are mai multe niveluri, și anume la nivel național, se realizează prin intermediul Consiliului Economic și Social, la nivel de sector, realizat prin intermediul federațiilor și confederațiilor reprezentative la nivel de sector, și la nivel de unitate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Dispozițiile inițiale ale Codului muncii au fost completate prin prevederile exprese ale alin. (2) adăugat în actuala redactare și care precizează că organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES) se fac prin lege specială. 
    Formula legislativă promovată de art. 212 Codul muncii este binevenită, întrucât fixează principiul dezvoltării reglementării generale a Codului muncii prin legislația specială în domeniu. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național.

(2) Organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social se stabilesc prin lege specială.

Consiliul Economic și Social este instituție publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel național.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Reviste:
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...