Dispoziții generale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă -
CAPITOLUL III Concediile
CAPITOLUL II Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

TITLUL IV Salarizarea -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 159. - Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (97), Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. Practică judiciară (35), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Practică judiciară (22), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(3) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Practică judiciară (33), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 160. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (245), Reviste (15), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri. Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 161. - Jurisprudență (11), Practică judiciară (174), Reviste (7), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 162. - Practică judiciară (25), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (2)

(2) Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator și salariat. Jurisprudență (2), Practică judiciară (47), Reviste (5)

(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale se stabilește prin lege, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative. Referințe (1), Practică judiciară (14), Reviste (4), Hotărâri judecătorești

Art. 163. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) În scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanților salariaților, în strictă legătură cu interesele acestora și în relația lor directă cu angajatorul. Practică judiciară (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...