Demisia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 7 a Controlul și sancționarea concedierilor nelegaleTITLUL III Timpul de muncă și timpul de odihnă - CAPITOLUL I Timpul de muncă -
SECȚIUNEA 1 Durata timpului de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 8-a

Demisia
Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 81. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (59), Reviste (15), Doctrină (2), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (34), Reviste (11), Modele (3), Comentarii expert (3)

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. Practică judiciară (2), Reviste (5)

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Practică judiciară (5), Reviste (3)

(6) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Practică judiciară (1)

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. Jurisprudență (4), Practică judiciară (19), Reviste (11), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (5)

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (12), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...