Contractul de ucenicie la locul de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Formarea profesională -
CAPITOLUL III
Contractul de ucenicie la locul de muncă Reviste (1)

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie. Doctrină (1)

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia: Reviste (1)

a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

b) ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Art. 209. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.

(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Comentarii expert (1)

Art. 210. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Cu condiția obținerii aceleiași încuviințări, minorul poate încheia și acte juridice referitoare la îndeletnicirile sale artistice (spre exemplu, participarea la activitățile unui ansamblu folcloric) sau sportive (practicarea unui sport în cadrul unui club sportiv) ori la profesia sa. În ceea ce privește actele referitoare la profesia minorului, acestea pot privi fie încheierea unui contract de școlarizare, fie încheierea unui contract de ucenicie la locul de muncă (art. 208-210 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

.....
    Cu condiția obținerii aceleiași încuviințări, minorul poate încheia și acte juridice referitoare la îndeletnicirile sale artistice (spre exemplu, participarea la activitățile unui ansamblu folcloric) sau sportive (practicarea unui sport în cadrul unui club sportiv) ori la profesia sa. În ceea ce privește actele referitoare la profesia minorului, acestea pot privi fie încheierea unui contract de școlarizare, fie încheierea unui contract de ucenicie la locul de muncă (art. 208-210 Codul muncii). [ Mai mult... ] 
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Cadrul legal. Contractul de ucenicie la locul de muncă este reglementat de art. 208 alin. (1) Codul muncii, precum și de Legea nr. 279/2005. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Reviste:
Evoluția reglementării contractului de ucenicie la locul de muncă
Ce trebuie să știm despre ucenicia la locul de muncă? (II)
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Ce trebuie să știm despre ucenicia la locul de muncă? (I)
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...