Concediile pentru formare profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Concediile -
SECȚIUNEA a 2-a

Concediile pentru formare profesională

Art. 154. - Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. Jurisprudență

Art. 155. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. Doctrină (1)

Art. 156. - Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite la alin. (1). Reviste (1)

Art. 157. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. Reviste (2)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) indemnizația de concediu va fi stabilită conform art. 150. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabilește de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în condițiile prevăzute la art. 156 alin. (1). Reviste (1)

Art. 158. - Reviste (5), Comentarii expert (1)

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acordarea concediilor fără plată pentru formare profesională - Costel Gilca
Practic ceea ce salariatul solicită angajatorului, în cazul în care dorește acordarea unui concediu fără plată pentru formarea profesională, este acordul acestuia pentru suspendarea contractului individual de muncă pe o anumită perioadă, în care urmează anumite cursuri de formare profesională.
Salariatul are dreptul de a solicita suspendarea contractului individual de muncă pentru motive personale, în această situație însă legiuitorul stabilește că angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.
[ Mai mult... ]

Concediul de formare profesională - Costel Gilca
Dreptul la formare profesională este un drept fundamental al salariatului, deoarece fără o formare profesională continuă, nivelul de cunoștințe profesionale ale salariatului vor scădea constant (dobândind numai cunoștințe practice) ceea ce îi va limita posibilitățile de avansare profesională. Formarea profesională continuă este necesară cu atât mai mult în aceste vremuri în care tehnica cunoaște evoluții atât de rapide și de spectaculoase.
Conștient de această necesitate imperativă, legiuitorul reglementează dreptul salariatului atât la formare profesională ca o obligație a angajatorului, dar și dreptul salariatului la concedii pentru formare profesională.
[ Mai mult... ]

Dreptul la concediul de formare profesională plătit de angajator - Costel Gilca
a) Aspecte teoretice
După cum precizam, dreptul la formare profesională este un drept fundamental al salariatului, deoarece reprezintă o șansă importantă de evoluție în carieră a salariatului. În lipsa formării profesionale continuă și a prezervării capacităților profesionale dobândite, viața profesională a salariatului nu va urma un curs profesional ascendent, ceea ce va fi pe de o parte în detrimentul salariatului ca individ, dar pe de altă parte și a forței de muncă în ansamblul ei, dacă acest aspect este unul general.
[ Mai mult... ]

Durata concediului pentru formare profesională - Costel Gilca
Având în vedere faptul că salariatul, pe durata concediului pentru formare profesională, depune o activitate intelectuală, legiuitorul o asimilează ca și perioadă lucrată.
Având în vedere că concediul de odihnă se acordă proporțional cu timpul lucrat, legiuitorul reglementează raportul dintre zilele în care salariatul participă la cursuri de formare profesională și concediul de odihnă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Conform redactării actuale s-a eliminat prevederea după care refuzul angajatorului de a acorda concediu fără plată angajatului pentru formare profesională trebuie să aibă la bază și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților. 
    În opinia noastră, soluția promovată „slăbește” garanțiile exercițiului dreptului la concediu fără plată pentru formare profesională, întrucât evaluarea consecințelor păgubitoare pentru angajator prin plecarea în concediu fără plată a angajatului stă în aprecierea exclusivă a angajatorului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu acordul reprezentanților salariaților și numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Reflecții privind suspendarea contractului individual de muncă și necesitatea regândirii reglementării acesteia cuprinsă în Codul muncii
Imposibilitatea obigării pârâtei de a elibera o adeverintă din care să reiasă veniturile de care a beneficiat reclamantul pe toată perioada angajării. Lipsa unor înscrisuri doveditoare
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 41/2019
Codul muncii - Art. 16. Forma scrisă a contractului. Vechimea în muncă (comentariu)
Codul Muncii se modifică la sfârșitul acestei săptămâni! Ce concedii vor constitui vechime în muncă?
Concediul fără plată: Durata legală și când nu se acordă
MOTIVAREA PERSONALULUI: Programele de formare profesionale și cheltuielile sociale
Excepția de neexecutare – remediu natural al neexecutării contractului în reglementarea noului Cod civil
Scurte precizări privind concediul pentru pregătirea profesională a magistraților în vederea susținerii concursului de promovare în funcții de execuție
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...