Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă SECȚIUNEA a 3 a Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 2-a

Concedierea
Reviste (1)

Art. 58. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Reviste (7), Comentarii expert (2)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (23), Reviste (4)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2), Comentarii expert (1)

Art. 59. - Practică judiciară (7), Reviste (3), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (1)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală; Practică judiciară (1), Reviste (1)

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art. 60. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (32), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (5), Referințe în cărți (2)

(1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (8)

a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; Jurisprudență (3), Practică judiciară (52), Reviste (7), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (6)

b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei; Reviste (1), Comentarii expert (2)

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; Practică judiciară (6), Reviste (1)

d) pe durata concediului de maternitate; Practică judiciară (1), Reviste (1)

e) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; Practică judiciară (2), Reviste (1)

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; Reviste (1)

g) pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1)

h) pe durata efectuării concediului de odihnă. Practică judiciară (11), Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii. Practică judiciară (7), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...