Art 95 Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca prin agent de muncă temporară -
Art. 95.
- Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Contractul de muncă temporară se poate încheia și pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 90 alin. (2). Doctrină (1)

(2) Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe durată nedeterminată, situație în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară. Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(3) Pentru fiecare nouă misiune între părți se încheie un contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 94 alin. (2). Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunță la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condițiile contractului de punere la dispoziție. Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când și cum alegem între munca prin agent de muncă temporară și contractul de muncă pe perioadă determinată? - Horatiu Sasu
Pentru angajatori „leasing-ul” de personal devine o modalitate flexibilă de satisfacere a necesarului de forță de muncă în anumite perioade și de renunțare la salariații respectivi atunci când aceștia nu mai sunt necesari.
În astfel de condiții, mai este o soluție viabilă ca angajatorul să apeleze la agent de muncă temporară, căruia îi plătește și comision, dacă are la dispoziție varianta contractului de muncă pe perioadă determinată?
[ Mai mult... ]

Încetarea contractului - Horatiu Sasu
Contractul de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat (art. 95 alin. (4) din Codul muncii). Dacă agentul de muncă temporară îl concediază pe salariat înainte de termenul stabilit în contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, este obligat, conform art. 100 din Codul muncii, să respecte reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului (adică cele stabilite în art. 65 și urm. din Codul muncii). Formularea din art. 100 lasă să se înțeleagă că la concedierea pentru motive disciplinare nu s-ar aplica reglementările legale. Din contră, considerăm că toate regulile din Codul muncii referitoare la cercetarea disciplinară prealabilă (art. 251), termenele luării măsurii (art. 252), trebuie respectate, desigur în situația în care contractul este încheiat pe o perioadă mai mare de șase luni (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 328). [ Mai mult... ]

Misiuni temporare - Costel Gilca
a) Aspecte teoretice
Trebuie făcută distincția dintre CMT și CDN. Astfel, între agentul de muncă temporar și salariat se poate încheia un contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
[ Mai mult... ]

Raporturile juridice între două misiuni - Horatiu Sasu
Între două misiuni, salariatul care se află la dispoziția agentului de muncă temporară (a angajatorului) beneficiază de un salariu (în realitate, ca natură juridică, de o indemnizație) plătit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară (art. 95 alin. (2)). Textul nu constituie altceva decât o aplicare, în acest caz, a dispoziției cu caracter general cuprinsă în art. 164 alin. (3) (salariatul este prezent la lucru, dar nu își poate desfășura activitatea din motive neimputabile lui) (I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, pag. 47-49).
Se impun două precizări:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În legătură cu modificările textului de lege examinat se impun următoarele observații: 
    Astfel, remarcăm faptul că alin. (2) al art. 95 consacră o viziune radical diferită asupra situației juridice a salariatului temporar pe perioada între misiuni. 
    Dacă în reglementarea anterioară salariatul temporar rămânând la dispoziția agentului de muncă temporar beneficia de un salariu la nivelul a cel puțin salariului minim brut pe țară, în prezent, agentul de muncă temporară este suveran să decidă dacă încheie un contract de muncă pe durată nedeterminată sau încheie contracte de muncă pe durata fiecărei misiuni. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1.Interpretarea unei redactări defectuoase. Contractul poate să prevadă și condițiile în care durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită, precum și operioadă de probă în limitele prevăzute de Cod mai sus. Formularea din articol (care vorbește de „misiune”) nu este adecvată deoarece nu ține seama de dispoziția din art. 95 alin. (1) Codul muncii, conform căreia contractul de muncă temporară se poate încheia și pentru mai multe misiuni. [ Mai mult... ] 

.....
    1.Abrogare necesară. În fapt, dispoziția abrogată afost criticată de doctrină ca fiind contrară logicii: „în măsura în care textul art. 95166 alin. (3) Codul muncii face referire la dispozițiile contractului colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, logica textului se pierde. Astfel, dacă la nivelul utilizatorului ar fi existat un salariat cu oactivitate identică sau similară, ar fi devenit incidente dispozițiile art. 95 alin. (2) Codul muncii. Numai prin excepție, atunci când la nivelul utilizatorului numai angajatorul temporar prestează oactivitate cu totul specifică, ce nu se regăsește la niciun alt salariat al utilizatorului, se recurge la un element de referință în afara logicii utilizatorului. În aceste condiții ce incidență ar mai putea avea contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului?”167. 
    166 Devenit art. 96 în urma republicării Codului muncii. 
    167 A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, op. cit., vol. I, p. 501.
[ Mai mult... ]
 
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe durată nedeterminată, situație în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară.

(3) Pentru fiecare nouă misiune între părți se încheie un contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 93164 alin. (2).

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunță la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condițiile contractului de punere la dispoziție.

(2) Între două misiuni salariatul temporar se află la dispoziția agentului de muncă temporară și beneficiază de un salariu plătit de agent, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară.

(3) Pentru fiecare nouă misiune, între părți se încheie un act adițional la contractul de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat.

[ Mai mult... ]


Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    1.Abrogare necesară. În fapt, dispoziția abrogată afost criticată de doctrină ca fiind contrară logicii: „în măsura în care textul art. 95166 alin. (3) Codul muncii face referire la dispozițiile contractului colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, logica textului se pierde. Astfel, dacă la nivelul utilizatorului ar fi existat un salariat cu oactivitate identică sau similară, ar fi devenit incidente dispozițiile art. 95 alin. (2) Codul muncii. Numai prin excepție, atunci când la nivelul utilizatorului numai angajatorul temporar prestează oactivitate cu totul specifică, ce nu se regăsește la niciun alt salariat al utilizatorului, se recurge la un element de referință în afara logicii utilizatorului. În aceste condiții ce incidență ar mai putea avea contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului?”167. 
    166 Devenit art. 96 în urma republicării Codului muncii. 
    167 A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, op. cit., vol. I, p. 501.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 104 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Art 105 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Activitatea agentului de muncă temporară. Raporturi juridice create. Salarizare. Concedierea salariatului temporar
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
;
se încarcă...