Art 93 Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca prin agent de muncă temporară -
Art. 93.
- Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmărește să înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cauză prohibită pentru angajarea salariatului temporar - Costel Gilca
Istoria relațiilor de muncă a demonstrat că angajarea altor persoane în locul salariaților aflați în grevă lipsește practic de forță revendicările salariaților, ceea ce creează un dezechilibru social major, salariații greviști fiind lipsiți de orice mijloc de apărare a drepturilor și intereselor lor legitime.
În această idee legiuitorul interzice orice modalitate prin care salariații greviști ar putea fi înlocuiți de alți salariați pe durata exercitării grevei.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 93 Codul muncii, utilizarea salariatului temporar pentru înlocuirea unui salariat aflat în grevă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar, cu excepția cazului prevăzut la art. 92160.

Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară doar pentru executarea unei sarcini precise și cu caracter temporar, denumită misiune de muncă temporară, și numai în următoarele cazuri:

a) pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, pe durata suspendării;

b) pentru prestarea unor activități cu caracter sezonier;

c) pentru prestarea unor activități specializate ori ocazionale.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Art 103 Contractul individual de muncă cu timp parțial
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Despre munca prin agent de muncă temporară
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Partenerii sociali - actori și regizori ai raporturilor de muncă
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...