Art 92 Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca prin agent de muncă temporară -
Art. 92.
- Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă, cu excepția situației în care prin contractul de punere la dispoziție dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concediul de odihnă al salariatului temporar - Horatiu Sasu
În ceea ce privește concediul de odihnă anual plătit, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în timpul executării contractului de muncă temporară, agentul de muncă temporară este obligat la încetarea contractului să asigure compensarea în natură a acestuia, conform art. 146 alin. (4) din Codul muncii. Deși Codul muncii nu precizează, opinăm că durata concediului de odihnă nu poate fi mai mică decât cea cuvenită salariatului utilizatorului care prestează aceeași muncă sau una similară, proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic (art. 145 alin. (2) din Codul muncii). [ Mai mult... ]

Egalitatea de tratament - Costel Gilca
Deși aparent apare ca o aplicare a principiului egalității de tratament, în realitate ceea ce reglementează acest articol vizează nu egalitatea de tratament între salariații utilizatorului și salariații prin agent de muncă temporar, ci doar accesul la servicii și facilități (acces la cantină, sală de sport etc.).
Așadar, salariatul temporar are dreptul să beneficieze de acces la servicii și facilități, nu și la condițiile de muncă care presupun alte elemente decât servicii și facilități.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia, iar utilizatorul are obligația să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă, dacă părțile contractului de punere la dispoziție nu au stabilit altfel [art. 92 alin. (1) și (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

.....
    Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia, iar utilizatorul are obligația să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecție și de muncă, dacă părțile contractului de punere la dispoziție nu au stabilit altfel [art. 92 alin. (1) și (2) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Art 102 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Contractele atipice de muncă
Comentarii în legătură cu natura juridică a contractului de muncă temporară în cazul prestării de servicii transnaționale în Uniunea Europeană
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...