Art 91 Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca prin agent de muncă temporară -
Art. 91.
- Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă. Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă: Referințe (1), Reviste (2), Doctrină (5)

a) durata misiunii;

b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii și programul de lucru;

c) condițiile concrete de muncă;

d) echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

e) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul; Reviste (1)

g) condițiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziție de un agent de muncă temporară.

(3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul de punere la dispoziție - Costel Gilca
În doctrină se aprecia că, fiind o varietate a contractului de comision, se aplică în completare art. 2044 alin. (2) din Noul Cod civil, potrivit căruia, dacă prin lege (este cazul Codului muncii) nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului. Așa fiind, cum art. 91 alin. (1) din Codul muncii nu prevede că forma scrisă a contractului de punere la dispoziție ar fi cerută ad validitatem, rezultă că această formă este necesară doar ad probationem.
În ceea ce ne privește apreciem că în situația contractului de muncă temporar nu suntem în fața unei variațiuni a contractului de comision (contract specific de drept civil) ci suntem în fața unui tip de contract specific relațiilor de muncă, reglementat prin norme specifice de dreptul muncii și avem în vedere directiva europeană, astfel încât este imposibil de argumentat că ar fi o variațiune a contractului de comision din moment ce nu își are sura de inspirație în dreptul civil român, ci în dreptul muncii european.
[ Mai mult... ]

Răspunderea disciplinară a salariatului temporar - Horatiu Sasu
Răspunderea disciplinară a salariatului temporar se manifestă față de agentul de muncă temporară care l-a angajat, deoarece numai cu acesta se află într-o legătură contractuală. În consecință, utilizatorul nu-i poate aplica o sancțiune când salariatul temporar comite o abatere disciplinară. Trebuie însă reținut că salariatul temporar este obligat să îndeplinească dispozițiile utilizatoruiui referitoare la organizarea muncii și să respecte prevederile regulamentului intern al utilizatorului, în caz contrar el poate fi sancționat de agentul de muncă temporară (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 327). [ Mai mult... ]

Răspunderea patrimonială a salariatului temporar în cazul muncii prin agent de muncă temporară - Horatiu Sasu
Dispozițiile specifice care reglementează răspunderea patrimonială a salariaților - respectiv, cele cuprinse în art. 169 alin. (2), art. 254 și urm. Codul muncii - nu sunt incidente în cazul prestării muncii prin agent de muncă temporară (art. 88 și urm. din Cod), în ipoteza în care salariatul agentului de muncă temporară produce un prejudiciu patrimonial utilizatorului cu prilejul efectuării muncii sale.
Paguba suferită de utilizator prin fapta salariatului temporar produsă în timpul îndeplinirii misiunii va fi recuperată de la agentul de muncă temporară, cu excepția situației când fapta respectivă este o infracțiune. Ulterior, agentul de muncă temporară se poate îndrepta, pe baza art. 254 alin. (1) din Codul muncii, cu o acțiune în regres împotriva angajatului său (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 36).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Este reglementat conținutul celor două contracte (contractul individual de muncă temporară dintre agentul de muncă temporară și salariatul temporar și contractul de punere la dispoziție dintre agentul de muncă temporară și utilizator), în art. 91 și art. 94 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În redactarea actuală textul inițial a fost reordonat și, într-o anumită măsură, reformulat. 
    Diferențele de formulare privesc: eliminarea menționării necesității utilizării muncii temporare, introducerea dreptului utilizatorului de a refuza un lucrător pus la dispoziție și înlocuirea termenului de valoare a contractului de punere la dispoziție cu cel de comision. 
    Desigur că, în principiu, modificările aduse textului inițial nu sunt de natură a schimba „fizionomia” juridică a contractului de punere la dispoziție. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Tot în formă scrisă se încheie obligatoriu și contractul individual de muncă pe durată determinată [art. 82 alin. (2) Codul muncii], contractul de punere la dispoziție [art. 91 alin. (1) Codul muncii], contractul individual de muncă cu timp parțial [art. 104 alin. (2) Codul muncii] și contractul individual de muncă la domiciliu [art. 109 alin. (1) Codul muncii]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Art 101 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (I)
Contractele atipice de muncă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...