Art 90 Munca prin agent de muncă temporară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Munca prin agent de muncă temporară -
Art. 90.
- Reviste (3), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Reviste (2)

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 36 de luni. Reviste (2)

(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Durata misiunii temporare - Costel Gilca
Prin raportare la necesitatea înfăptuirii principiului flexisecurității în raporturile de muncă, ce presupune inclusiv flexibilizarea condițiilor de prestare a muncii prin agent de muncă temporară, precum și prin raportare la faptul că Directiva nr. 2008/104/CE nu stabilește o limită de timp în această materie, legiuitorul român a dublat termenul maxim – de la 12 la 24 de luni – pentru care poate fi stabilită misiunea de muncă temporară.
În prezent durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive – față de o singură dată, cum se reglementa anterior Legii nr. 40/2011 – care, adăugate la durata inițială a misiunii, nu pot conduce la depășirea unei perioade de 36 de luni (față de 18 luni, cum se reglementa anterior Legii nr. 40/2011).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificările promovate în redactarea actuală a art. 90 din Cod privesc durata și condițiile de prelungire a misiunii în cadrul muncii temporare. 
    În acest sens, s-a mărit durata misiunii angajatului temporar de la 12 luni la 24 luni. 
    De asemenea, dacă în trecut prelungirea misiunii putea avea loc doar o singură dată, în prezent legea permite oricâte prelungiri, dar fără a se depăși 36 de luni. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [4] Durata contractului. Durata contractului în conformitate cu durata misiunii de muncă temporară este de maximum 24 luni, prelungirea sa putând fi convenită de mai multe succesiv ori prin act adițional, cu consimțământul ambelor părților, pe perioade care, adăugate la durata inițială amisiunii, să nu depășească 36 luni (art. 90 Codul muncii). Utilizatorul se obligă să plătească osumă de bani periodic, în schimbul angajării și punerii la dispoziție asalariaților temporari de către agentul temporar, la solicitarea utilizatorului, în condiții stabilite ulterior. Conform art. 91 alin. (2) Codul muncii, contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă obligatoriu și durata misiunii, iar dacă e cazul, modificarea acestuia. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 36 de luni.

(1) Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 12 luni.

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă care, adăugată la durata inițială a misiunii, nu poate conduce la depășirea unei perioade de 18 luni.

(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract.

(3) Condițiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adițional la acest contract.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Art 98 Munca prin agent de muncă temporară
Art 99 Munca prin agent de muncă temporară
Art 100 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Aspecte practice privind modificările intervenite în materia muncii prin agent de muncă temporară
Inadmisibilitatea considerării unei "misiuni" efectuate de către salariat în temeiul unui contract individual "de muncă temporară" (art. 88 și urm. din Codul muncii, republicat) ca reprezentând o detașare (art. 45 și urm. din același cod)
Despre munca prin agent de muncă temporară
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Contractele atipice de muncă
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...