Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 87.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. Comentarii expert (1)

(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară, în aceeași unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale. Comentarii expert (1)

(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul individual de muncă - Denisa Pătrașcu
Salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. [ Mai mult... ]

Explicație: ce înseamnă „salariat comparabil”? - Horatiu Sasu
Dacă un zidar cu normă întreagă primește 2000 lei lunar, un alt zidar, cu jumătate de normă, nu ar trebui să primească nici mai mult, dar nici mai puțin decât jumătate, adică 1000 lei lunar. Totuși, vechimea în muncă și calificarea/aptitudinile profesionale pot conduce la scăderea salariului sub 1000 de lei (dar nu sub jumătate din salariul minim pe economie) sau la creșterea acestui salariu chiar peste cel al unui salariat cu normă întreagă (s-au mai văzut cazuri!)
Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazul în care nu există un contract colectiv de muncă aplicabil, se au în vedere dispozițiile legislației în vigoare (dacă există).
[ Mai mult... ]

Principiul egalității de tratament - Costel Gilca
a) Egalitate de tratament
Principiul egalității de tratament își găsește aplicarea și în situația salariaților cu CDD. Astfel salariați CDD nu pot fi tratați mai puțin favorabil decât salariații CDN, în toate aspectele privind relația de muncă, nu doar în ceea ce privește salarizare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 87.  
    Modificarea adusă Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 vizează alin. (3) al art. 87, respectiv eliminarea trimiterii la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național. Formularea Codului muncii anticipa reglementarea ulterioară, Legea nr. 62/2011, care a stabilit nivelurile la care se negociază colectiv și a exclus din rândul acestora nivelul național. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    În al doilea rând, chiar considerând că cele ce am arătat mai sus sunt doar speculații – deși țin de pura logică juridică – nu putem să nu constatăm că în legătură cu contractele colective există, în Codul muncii, în continuare reglementări numeroase – a se vedea art. 31 alin. (4), 63 alin. (2), 81 alin. (4), 87 alin. (3) etc. (în forma republicată) – ca să enumerăm doar acele reglementări care au fost modificate. Ba chiar s-au adăugat articole care fac trimitere/ referire la contractele colective – ca, spre exemplu, art. 39 alin. (1) lit. n), 39 alin. (2) lit. g), art. 147 alin. (2) etc. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

(3) Atunci când nu există un salariat permanent comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazul în care nu există un contract colectiv de muncă aplicabil, se au în vedere dispozițiile legislației în vigoare sau contractul colectiv de muncă la nivel național.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Art 95 Munca prin agent de muncă temporară
Art 96 Munca prin agent de muncă temporară
Art 97 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Compatibilitatea dintre durata nedeterminată a contractului individual de muncă și durata limitată de existență a angajatorului
Despre munca prin agent de muncă temporară
STUDIU DE CAZ: Contractul de muncă pe perioadă determinată
Excepția în contractele de muncă: contractul pe perioadă determinată
CIM pe durată determinată
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 35/2019
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 35/2019
Inadmisibilitatea considerării unei "misiuni" efectuate de către salariat în temeiul unui contract individual "de muncă temporară" (art. 88 și urm. din Codul muncii, republicat) ca reprezentând o detașare (art. 45 și urm. din același cod)
Contractele atipice de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...