Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 84.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (4)

(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular. Reviste (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Coroborarea prevederilor și a termenelor legale - Horatiu Sasu
În articolul 84 alin. (1) din Codul muncii găsim regula. Excepțiile sunt prevăzute tot în Codul muncii, astfel:
a) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83 C. muncii și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau lucrări (art. 82 alin. (3) C. muncii).
[ Mai mult... ]

Durata CDD - Costel Gilca
Tot pentru a se limita posibilitatea utilizării abuzive de către angajatori a contractului individual de muncă pe durată determinată, legiuitorul stabilește limitele maxime pentru care se pot încheia contracte individuale de muncă și anume pentru perioade de maxim 36 de luni.
Aceasta este perioada maximă pentru care se pot încheia contracte, părțile putând stabili și perioade mai mici, în funcție de necesitatea angajatorului. În situația în care se vor încheia CDD pe perioade de timp mai mici de 36 de luni, prelungirea acestora se va putea realiza numai în condițiile art. 83 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Durata cim determinata - Denisa Pătrașcu
Acest articol stabilește limita maximală a duratei unui contract individual de muncă pe durată determinată. Astfel durata pentru un contract pe durată determinată sau pentru 3 contracte succesive este de maxim 36 luni (sau 3 x12 luni). Dispozițiile alin.(2) nu sunt o excepție de la regula prevăzută la alin.(1) ci explică situația înlocuirii unei persoane al cărui contract este suspendat, deoarece contractul de muncă pe durată determinată al înlocuitorului nu poate depăși momentul în care a încetat cauza de suspendare (de ex. încetarea concediului de formare profesională, de creștere copil până la 1-2/3 ani, etc.), și care trebuie să se încadreze în limita temporară maximală de 36 de luni. [ Mai mult... ]

Durata maximă a încheierii contractului de muncă pe perioadă determinată. Regulile aplicabile - Horatiu Sasu
Potrivit art. 84 din Codul muncii, contractul individual de muncă pe durata determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. Pe de altă parte, la alineatul următor, Codul muncii prevede că în cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular. Așadar, legal, este posibilă și o durată care să depășească 36 luni (Alexandru Țiclea, Reglementarea Contractului Individual de Muncă pe durată determinată conform proiectului Codului muncii, Revista Română de Dreptul muncii nr. 2/2002, pag. 22).
La rândul său, alineatul (3) al art. 83 aduce excepția potrivit cu care contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit și peste 36 de luni, dar numai dacă:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul analizat consacră majorarea perioadei pentru care se poate încheia contractul de muncă pe durată determinată, respectiv 36 de luni față de 24 de luni cât prevedea Codul muncii anterior modificării. 
    Considerațiile noastre pe marginea duratei contractelor de muncă încheiate în baza acestui text de lege sunt în continuare valabile astfel cum au fost dezvoltate în lucrarea Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, p. 451. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă aduratei pentru care se încheie. Conform art. 84 alin. (1) Codul muncii, contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe operioadă mai mare de 36 de luni. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 24 de luni.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Art 90 Munca prin agent de muncă temporară
Art 91 Munca prin agent de muncă temporară
Art 92 Munca prin agent de muncă temporară
Art 93 Munca prin agent de muncă temporară
Art 94 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Ce se întâmplă în cazul încheierii succesive a mai mult de trei CIM pe perioadă determinată?
Modalitățile actului juridic civil (ale contractului civil) versus modalitățile contractului individual de muncă. Termenul și condiția
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Caracterul neîntemeiat al cererii privind transformarea acestuia în contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Încetarea de drept a contractului la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat
Contractul de muncă după vârsta de pensionare
Calificare contract de execuție artistică drept contract de muncă. Specificul duratei contractuale în situația angajatorilor- instituții și companii de spectacole sau concerte
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii - reglementări noi și posibile controverse
întrebări și răspunsuri
Studiu de caz - Continuarea raporturilor de muncă după expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă pe durată determinată
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...