Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă - SECȚIUNEA a 8-a Demisia -
Art 81 Demisia
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL VI Contractul individual de muncă pe durată determinată -
Art. 82.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile și în condițiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată. Practică judiciară (5), Reviste (2)

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Practică judiciară (5), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. Derogări (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2)

(4) Între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată. Derogări (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. Derogări (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...