Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegaleTITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă - SECȚIUNEA a 8-a Demisia -
Art 81 Demisia

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă - SECȚIUNEA a 7-a Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 80.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (241), Reviste (28), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2)

(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență (10), Practică judiciară (112), Reviste (31), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (5)

(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului de concediere. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (6), Practică judiciară (56), Reviste (22), Modele (1), Comentarii expert (3)

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (9), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...