Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 79.
- Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contestatie decizie de concediere. Nulitatea absolută a deciziei de concediere ca urmare a nemotivării în fapt a acesteia - Mădălina Moceanu
Potrivit art.76 alin.1 lit.a) din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conțină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea.
De asemenea, prin art.62 alin.3 din Codul muncii se prevede faptul că: „decizia se emite în scris și sub sancțiunea nulității absolute trebuie să fie motivată în fapt și în drept…”.
[ Mai mult... ]

Invocarea în fața instanței a altor motive de concediere - Costel Gilca
Verificarea obiectivității deciziei de concediere emisă de angajator se va realiza de către instanțele judecătorești.
Pentru a putea verifica acest caracter obiectiv a deciziei angajatorului, legiuitorul îl obligă pe angajator să emită decizia de concediere în scris, iar în cuprinsul acesteia să precizeze anumite elemente care vor fi supuse verificării criteriilor de obiectivitate de către angajator.
[ Mai mult... ]

Probarea in caz de proces - Denisa Pătrașcu
Decizia de concediere reprezintă documentul în baza căruia operează concedierea iar legalitatea sa se bazează pe un șir de elemente constitutive, care includ motivele care au stat la baza concedierii, completarea lor ulterioară neavând efect, indiferent dacă are loc în timpul unui proces. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dar, trebuie avut în vedere că, potrivit art. 79 Codul muncii, în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt și de drept decât cele precizate în decizia de concediere. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dar, trebuie avut în vedere că, potrivit art. 79 Codul muncii, în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt și de drept decât cele precizate în decizia de concediere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Art 89 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Decizie de concediere. Lipsa evidențierii motivelor concrete și efective care au determinat luarea măsurii. Anularea deciziei de concediere și reintegrarea în post
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvență și reorganizarea activității societății. Contestație. Respingere
Decizie de concediere pentru reorganizare internă. Angajări noi, ulterior concedierii reclamantei. Anularea deciziei și reintegrarea reclamantei în postul deținut anterior concedierii
Decizie de concediere. Lipsa din conținutul acesteia a motivelor de fapt și de drept care au determinat concedierea. Anulare
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței
16. Administrator public. Încetarea contractului de management motivată de desființarea postului. Incidența dispozițiilor Codului muncii
19. Procedura concedierii disciplinare. Condiții legale privind forma deciziei de concediere, prevăzute sub sancțiunea nulității
14. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Retragerea avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei de medic. Daune morale
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...