Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Controlul și sancționarea concedierilor nelegale -
Art. 78.
- Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (45), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Sancțiunea concedierilor nelegale - Costel Gilca
Sancțiunea nerespectării de către angajator a procedurii concedierii o reprezintă nulitatea absolută a deciziei de concediere cu obligația angajatorului de reintegrare a salariatului, dacă a solicitat acest lucru, și cu plata tuturor drepturilor de natură salarială (a se vedea art. 80 din Codul muncii).
Legiuitorul demonstrează prin acest articol că normele edictate în materia concedierilor sunt de ordine publică astfel încât sancționează orice nerespectare a procedurii cu nulitatea absolută, nulitate care nu poate fi acoperită prin confirmare indiferent că este vorba de o confirmare expresă sau tacită.
[ Mai mult... ]

Sancțiunea nerespectării prevederilor privind concedierea - Denisa Pătrașcu
Prin acest articol legiuitorul întărește obligativitatea îndeplinirii cerințelor legale ale concedierii, prin sancționarea nerespectării acestora cu nulitatea absolută, dispusă de instanța competentă pentru conflicte de muncă. Acest fapt repune părțile în situația anterioară luării acestei măsuri, în cazul în care salariatul a solicitat acest lucru. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În concluzie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 78 din același act normativ, se apreciază că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere amențiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei și amăsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului [I.C.C.J, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 (M.Of. nr. 138 din 24 februarie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Simpla enunțare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv emiterea deciziei de concediere nu este, prin ea însăși, de natură a face dovada producerii unui prejudiciu moral, acesta fiind reparat prin acordarea despăgubirilor ca urmare a reintegrării. Declarația martorei nu este concludentă sub aspectul prejudiciului suferit, nefiind suficient faptul că reclamanta are un copil în întreținere și un contract de credit în derulare, în condițiile în care nu s-a făcut dovada că veniturile obținute erau singura sursă de subzistență, prin absența căreia s-a pus în pericol viața și integritatea familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În concluzie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 76 lit. b) Codul muncii, republicat, raportate la dispozițiile art. 78 din același act normativ, se apreciază că lipsa din cuprinsul deciziei de concediere amențiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancționată cu nulitatea deciziei și amăsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului [I.C.C.J, Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 8 din 8 decembrie 2014 (M.Of. nr. 138 din 24 februarie 2015)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 88 Munca prin agent de muncă temporară
Reviste:
Asociație de proprietari. Decizie de concediere a administratorului-casier. Nerespectarea condițiilor prevăzute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancțiune aplicabilă
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Decizie de eliberare din funcție a unui funcționar public, în situația desființării instituției în cadrul căreia activa
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Decizie de concediere. Desființare formală, iar nu reală a postului. Anularea deciziei și reîncadrarea angajatului
Decizie de concediere. Lipsa din conținutul acesteia a motivelor de fapt și de drept care au determinat concedierea. Anulare
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Aviz, autorizație sau atestare pentru exercitarea profesiei. încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit g) din Codul muncii
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere și a deciziei de concediere și care sunt condițiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere și a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului
;
se încarcă...