Art 77 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 77.
- Admiteri hotărâri prealabile (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Data de la care decizia de concediere își produce efecte - Denisa Pătrașcu
La fel cum contractul individual de muncă se încheie printr- un acord de voință, asupra cărora părțile au fost informate, încetarea acestuia prin concediere, nu poate fi făcută în afara transmiterii comunicării către salariat a acesteia.
Adesea se creează o confuzie referitor la data emiterii deciziei de concediere, ca fiind data de la care concedierea operează. Momentul de la care concedierea își produce efecte este data comunicării salariatului, care se poate realiza în oricare mijloc prevăzut de lege, prin care să fie certificată data și semnătura salariatului (un terț nu poate fi parte a contractului, deci nu-i poate fi opozabil nici comunicarea, indiferent de relația de rudenie, etc.).
[ Mai mult... ]

Începutul efectelor deciziei de concediere - Costel Gilca
O decizie necomunicată este o decizie inexistentă, din punct de vedere juridic, deoarece salariatul nu are cunoștință de această decizie.
Pe cale de consecință, câtă vreme decizia de concediere nu a fost comunicată salariatului, acesta are dreptul la toate drepturile ce derivă din contractul individul de muncă până la comunicarea deciziei.
[ Mai mult... ]

Până când poate fi revocată o decizie de concediere? - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 18/13.06.2016 că:
În interpretarea art. 55 lit. c) și art. 77 din Codul muncii, decizia de concediere poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat, actul de revocare fiind supus exigențelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (decizia de concediere)”.
[ Mai mult... ]

Posibilitatea angajatorului de a comunica decizia de concediere prin poșta electronică - Mădălina Moceanu
ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 34/24.10.2016 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 18/09.01.2017 ) că:
“În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 77 din Codul Muncii, cu referire la dispozițiile art. 278 alin. (1) din Codul Muncii și la dispozițiile art. 1326 din Codul Civil, decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul Muncii se poate comunica prin poșta electronică, aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, potrivit dispozițiilor art. 211 alin. (1) lit. a din Legea nr. 62/2011 raportat la dispozițiile art. 216 din același act normativ, cu referire la dispozițiile art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în condițiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de contact și există o uzanță a acestei forme de comunicare între părți.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 86 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 87 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
încetarea raporturilor de serviciu prin decizia unilaterală a angajatorului. Limitarea în timp a dreptului de a contesta măsura. Data de la care curge termenul de contestare. Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Nicolae Popa contra României. Jurisprudență națională
Acțiune în anulare decizie concediere și plata despăgubirilor corespunzătoare. Existența unei cauze reale și serioase a desființării locului de muncă în caz de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Admitere recurs
ÎCCJ: Până când poate fi revocată o decizie de concediere?
Se poate comunica legal prin e-mail o decizie de concediere?
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Notificarea salariatului privind desființarea postului ocupat. Natura juridică și acțiunea privind anularea ei distinct de decizia de concediere
Termen de decădere pentru solicitarea ajutorului de șomaj. Momentul de la care curge acest termen în cazul stabilirii datei încetării raporturilor de muncă printr-o hotărâre judecătorească. Hotărârea CEDO în cauza Muiæ c. Croația
37. Decizia nr. 18 din 13 iunie 2016 în dosarul nr. 1362/1/2016
26. Decizia nr. 34 din 24 octombrie 2016 în dosarul nr. 2436/1/2016
I. Prin Decizia nr. 34/2016
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 10.150/99/2014
Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014
;
se încarcă...