Art 75 Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Dreptul la preaviz -
Art. 75.
- Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Modele (1), Comentarii expert (3)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (5)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concediere colectivă. Efectele incapacității temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz - Mădălina Moceanu
Preavizul trebuie acordat anterior încetării contractului individual de muncă prin concediere.
El constituie o garanție a dreptului la muncă și are ca scop evitarea consecințelor negative pe care le-ar putea produce denunțarea unilaterală intempestivă a contractului individual de muncă de către angajator.
[ Mai mult... ]

Concediere colectivă. Efectele incapacității temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz - Mădălina Moceanu
Preavizul trebuie acordat anterior încetării contractului individual de muncă prin concediere.
El constituie o garanție a dreptului la muncă și are ca scop evitarea consecințelor negative pe care le-ar putea produce denunțarea unilaterală intempestivă a contractului individual de muncă de către angajator.
[ Mai mult... ]

Consecința nerespectării preavizului în cazul desfacerii CIM pentru situatia desfiintarii locului de munca - Mădălina Moceanu
Acordarea unui preaviz mai mic decat 20 zile lucratoare in cazul desfiintarii locului de munca se face cu nerespectarea dispozițiilor legale prevazute la art. 75 alin. 1 din Codul muncii.
Acest aspect de nelegalitate în luarea măsurii desfacerii contractului de muncă constituie o nulitate relativă parțială a actului de desfacere a contractului de muncă; daca se invocă in instanta nulitatea parțială a deciziei de desfacere a contractului de muncă, respectiv sub aspectul duratei termenului de preaviz acordat, acest lucru nu poate avea drept consecință anularea în totalitate a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă; apreciem ca soluția care se impune într-o astfel de situatie este aceea a anulării parțiale a deciziei contestate, respectiv numai sub aspectul datei de la care raporturile de muncă sunt desfăcute (data desfacerii CIM respectând de aceasta data durata termenului de preaviz, la care era îndreptățit salariatul concediat potrivit legii); ca urmare a anulării parțiale a deciziei contestate salariatul este îndreptățit astfel si la plata drepturilor salariale pe durata preavizului neacordat initial, sumă ce va fi actualizată la data plății.
[ Mai mult... ]

Decizie de concediere. Acordarea preavizului. Efecte. Revocarea deciziei de concediere - Mădălina Moceanu
Conform prevederilor art. 73 alin. 1 din Codul muncii (actualmente art. 75 alin. 1 din Codul muncii, ), persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c și d, al art. 65 și 66 din același cod au dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare (actualmente 20 zile lucrătoare).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea operată în legătură cu acest articol din Codul muncii vizează doar mărirea duratei preavizului de la 15 zile lucrătoare la cel puțin 20 de zile lucrătoare. 
    Având în vedere finalitatea instituirii preavizului și anume aceea de a pune la adăpost pe angajat de efectul negativ al întreruperii intempestive a raportului de muncă, considerăm că intervenția legiuitorului este binevenită și în acord cu caracterul protectiv al normelor dreptului muncii. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [11] Preavizul în cazul concedierii. Codul muncii prevede la art. 75 alin. (1) că persoanele concediate pentru inaptitudine fizică sau psihică, necorespundere profesională și pentru motive care nu țin de persoana lor au dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare. Fac excepție de la această regulă salariații care se află în perioadă de probă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Mutatis mutandis, pornind de la necesitatea aplicării raționale alegii, prin raportare la principiul consensualității și al bunei-credințe, care trebuie să guverneze raporturile juridice de muncă, coroborat cu regula procedurală instituită prin art. 272 Codul muncii, republicat, potrivit căreia, în conflictele de muncă, sarcina probei revine angajatorului, se apreciază că acestei părți trebuie să ise recunoască posibilitatea de adovedi, în litigiul declanșat prin contestația formulată de salariat împotriva deciziei de concediere, că, în procedura de concediere, dreptul la preavizul prevăzut de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, afost respectat, acoperind, în această modalitate, lipsa din actul unilateral pe care l-a emis amențiunii privind durata preavizului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.

[ Mai mult... ]


Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Mutatis mutandis, pornind de la necesitatea aplicării raționale alegii, prin raportare la principiul consensualității și al bunei-credințe, care trebuie să guverneze raporturile juridice de muncă, coroborat cu regula procedurală instituită prin art. 272 Codul muncii, republicat, potrivit căreia, în conflictele de muncă, sarcina probei revine angajatorului, se apreciază că acestei părți trebuie să ise recunoască posibilitatea de adovedi, în litigiul declanșat prin contestația formulată de salariat împotriva deciziei de concediere, că, în procedura de concediere, dreptul la preavizul prevăzut de art. 75 alin. (1) Codul muncii, republicat, afost respectat, acoperind, în această modalitate, lipsa din actul unilateral pe care l-a emis amențiunii privind durata preavizului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 85 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Efectele incapacității temporare de muncă a salariatului asupra curgerii termenului de preaviz. Consecințele neacordării termenului legal de preaviz
Notificarea salariatului privind desființarea postului ocupat. Natura juridică și acțiunea privind anularea ei distinct de decizia de concediere
Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Inaptitudinea fizică și /sau psihică, condiție a concedierii
Termenul de preaviz. Regimul juridic
ÎCCJ: Până când poate fi revocată o decizie de concediere?
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Condiții. Limitele efectului devolutiv al apelului
STUDIU DE CAZ: Forma și durata preavizului în cazul desfacerii CIM
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Preaviz de concediere individuală
;
se încarcă...