Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective -
Art. 74.
- Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Jurisprudență

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit. Jurisprudență

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. Jurisprudență

(5) Prevederile art. 68-73 nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

(6) Prevederile art. 68-73 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Drepturile salariaților concediați colectiv - Denisa Pătrașcu
Prin acest articol se recunoaște dreptul salariatului concediat ca urmare a procedurii de concediere colectivă, de a fi angajat preferențial în cazul reluării activității angajatorului, pe același post, într-un termen de 45 de zile calendaristice, cu excepția salariaților din instituțiile și autoritățile publice, pentru care angajarea trebuie să îndeplinească anumite cerințe, prevăzute de statutele proprii de personal sau în cazul în care contractul de muncă a încetat ca urmare a expirării duratei, în cazul contractului individual de muncă pe perioadă determinată.În acest sens angajatorul va comunica reluarea activității și propunerea de reangajare în scris, iar salariatul are obligația de a răspunde în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării, acesta fiind un termen de decădere. [ Mai mult... ]

Reangajarea după efectuarea concedierilor colective - Costel Gilca
În situația în care angajatorul îți reia activitatea salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat pe postul deținut anterior, evident în măsura în care acel post s a reînființat.
Astfel, simpla reluare a activității angajatorului, dar la un nivel scăzut sau cu o schemă de personal redusă nu îndreptățește salariatul să pretindă să fie reangajat dacă postul său nu face parte dintre cele are au fost reînființate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    În esență, modificările și completările promovate de Legea nr. 40/2011 vizează următoarele aspecte de principiu: 
    – reducerea termenului înlăuntrul căruia subzistă obligația angajatorului față de foștii angajați concediați colectiv de a-i reîncadra; 
    – excluderea de la regimul juridic al concedierilor colective a angajaților din instituțiile și autoritățile publice; 
    – neaplicarea prevederilor legale privind concedierea colectivă contractelor de muncă încheiate pe perioade determinate; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.

(2) În situația în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleași activități, angajatorul va transmite salariaților care au fost concediați de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleași condiții de competență profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informați asupra reluării activității.

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit.

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

(5) Prevederile art. 68-712 nu se aplică salariaților din instituțiile publice și autoritățile publice.

(6) Prevederile art. 68-712 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte.

(1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaților concediați timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

(2) În situația în care în această perioadă se reiau activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligația de a transmite salariaților care au fost concediați o comunicare scrisă în acest sens și de a-i reangaja pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.

(3) Salariații au la dispoziție un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la locul de muncă oferit.

(4) În situația în care salariații care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu își manifestă în scris consimțământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

[ Mai mult... ]


Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 84 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Despre concedierea colectivă în procedura insolvenței
Studiu de caz. Concedierile colective - mediul privat versus mediul bugetar
Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
12. Contestație împotriva notificării de preaviz. Critici aduse deciziei de concediere pentru prima dată în apel. Limitele efectului devolutiv al apelului
14. Concediere colectivă. Hotărâre întemeiată pe împrejurări de fapt și de drept care nu au fost supuse dezbaterii contradictorii. Limitele efectului devolutiv al apelului
Cercetare disciplinară. Lipsa apărării salariatului. Lipsa menționării motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate
Studiu de caz - A procedat corect angajatorul când a dispus încetarea CIM, deși salariatul se afla în CM?
Conținutul obligației angajatorului de a furniza sindicatului sau reprezentanților salariaților informațiile relevante în perioada în care au loc consultări în procedura concedierii colective/The content of the employer's obligation to provide the trade union or the employees' representatives with the relevant information during the consultation period in collective dismissal proceedings
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...