Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective -
Art. 73.
- Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) În perioada prevăzută la art. 72 alin. (1), agenția teritorială de ocupare a forței de muncă trebuie să caute soluții la problemele ridicate de concedierile colective preconizate și să le comunice în timp util angajatorului și sindicatului ori, după caz, reprezentanților salariaților. Reviste (3)

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părți, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluționate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 72 alin. (1) ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. Reviste (2)

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligația de a informa în scris angajatorul și sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum și despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei inițiale prevăzute la art. 72 alin. (1). Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amânarea momentului emiterii deciziilor - Costel Gilca
Obligația agenției teritorială de ocupare a forței de muncă de a căuta locuri de muncă este una de diligență și nu de rezultat.
Această obligație constă în verificarea documentelor scriptice pe care agenția le are la îndemână și comunicarea rezultatului angajatorului și sindicatului.
[ Mai mult... ]

Obligațiile instituțiilor publice implicate în concedierea colectivă - Denisa Pătrașcu
Obligația notificării agenției teritoriale de ocuparea forței de muncă are ca scop implicarea acesteia în găsirea de soluții pentru persoanele disponibilizate, legate de repartizarea pe locurile vacante existente și comunicarea acestora către persoanele concediate.
Inspectoratul teritorial de muncă după consultarea agenției
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cauza de față, Curtea reține că dreptul la informare și consultare al angajaților, pe de oparte, este reglementat în Carta socială europeană revizuită, iar, pe de altă parte, în art. 69-73 Codul muncii, texte legale care transpun obligații internaționale asumate de statul român, astfel încât, atât prin prisma tezei întâi, cât și atezei aII- aa dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Constituție – teze care cuprind condiții alternative pentru calificarea unor măsuri de protecție socială amuncii ca fiind părți componente ale dreptului fundamental pe care acestea îl consacră – dreptul la informare și consultare nu se plasează în coordonatele unei simple opțiuni legislative, ci, din contră, este inerent conținutului normativ al dreptului fundamental la măsuri de protecție socială amuncii. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În cauza de față, Curtea reține că dreptul la informare și consultare al angajaților, pe de oparte, este reglementat în Carta socială europeană revizuită, iar, pe de altă parte, în art. 69-73 Codul muncii, texte legale care transpun obligații internaționale asumate de statul român, astfel încât, atât prin prisma tezei întâi, cât și atezei aII- aa dispozițiilor art. 41 alin. (2) din Constituție – teze care cuprind condiții alternative pentru calificarea unor măsuri de protecție socială amuncii ca fiind părți componente ale dreptului fundamental pe care acestea îl consacră – dreptul la informare și consultare nu se plasează în coordonatele unei simple opțiuni legislative, ci, din contră, este inerent conținutului normativ al dreptului fundamental la măsuri de protecție socială amuncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 79 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 80 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Art 81 Demisia
Art 82 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art 83 Contractul individual de muncă pe durată determinată
Reviste:
Despre concedierea colectivă în procedura insolvenței
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvență și reorganizarea activității societății. Contestație. Respingere
Conflict de muncă având ca obiect contestație împotriva unei decizii de concediere. Nelegalitatea desfășurării procedurii de concediere colectivă în cazul unei societăți comerciale aflate în insolvență. Efectele Deciziei nr. 64/2015 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/28.04.2015. Apel respins
Conflict de muncă având ca obiect contestație împotriva unei decizii de concediere colectivă emisă de o societate comercială aflată în procedură de insolvență. Cerere de revizuire
Concedierea colectivă dispusă de angajatorul aflat în procedura insolvenței
Considerente privind unele discrepanțe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislația internă și normele europene și jurisprudența CJUE în materie
Studiu de caz. Concedierile colective - mediul privat versus mediul bugetar
Protecția salariaților la concedierea colectivă în sectorul privat și în cel bugetar. Ce trebuie să reținem?
Concedierea salariatului în perioada efectuării concediului de odihnă. Nelegalitatea deciziei
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...